1000 de zile pentru #StatResponsabil

1

Cetățenii își plătesc impozitele și respectă legile, în marea lor majoritate. Statul NU își respectă angajamentele pe care le face prin clasa politică sau cea administrativă. Contractul social este viciat! 

Direcții pentru a reda echilibrul între cetățeni și stat și încrederea în autorități:

Transparență (achiziții transparente pe modelul open-contracting Banca Mondială/OSCE, angajări transparente prin portal online dedicat, transparența fluxului de trezorerie, centralizare și digitalizare declarații de avere și de interese, transparență decizională)

Cooptare (grupuri informale de lucru cu experții recunoscuți, pentru acțiune parlamentară – inițial open-data și comunicare publică instituțională)

Privire spre viitor (susținere educație STEM, legislație de susținere a startup-urilor din domeniile de vârf)

Incluziune și echitate (refacerea arhitecturii legislative a protecției persoanelor cu dizabilități, masă caldă școlară)

Reprezentativitate civico-politică (vot pe liste deschise, în două tururi la primari, praguri și număr de semnături reduse, reprezentare reală a diasporei, deschidere spre liste civice și partide mici/locale, lege a adunărilor publice și a activității jandarmeriei compatibilă cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale CEDO, operaționalizarea referendumurilor)

Responsabilitate personală (Promisiune personală: fără privilegii de tip concediu extins, cheltuieli forfetare complet transparente, activitate susținută în teritoriu, folosirea alocărilor pentru a genera rapoarte și date relevante pentru activitatea parlamentarilor, mecanism de decizie bazat pe date)

Mesaj Video: youtu.be/sV3dgGDYTCU
Susținători: www.catalintenita.ro/sustinatori


Ne aflăm aici din pricina iresponsabilității.  A 30 de ani de iresponsabilitate.
Vorbim în primul rând de iresponsabilitatea politicienilor, dar apoi aceasta se propagă în jos în rândul personalului de la conducerea birocrațiilor publice, a celor care au avut și au în mâini soarta educației și a sănătații, a poliției sau a altor servicii publice.

Eu vin din mediul privat și pot să vă zic un lucru: în cei 20 de ani de când muncesc în domeniul privat, acesta a avansat enorm. A evoluat.

Și asta se vede nu doar în productivitate și salarii, dar și în modul în care oamenii sunt tratați (fie că este vorba de angajați sau de beneficiari), în standardele de calitate și în modul în care este îmbrățișată și cultivată inovația.

Acest ecart între mediul privat și cel public se vede. Și mai ales se simte.

Faptul că am participat atâția la mișcările civice susținute de mare parte din populația urbană, educată și productivă, are explicația profundă în acest ecart.

Faptul că zeci de mii de familii pleacă anual din România, și nu doar pentru oportunități economice, ci și pentru a fi tratate corect de către un stat, de către alt stat, aici are explicația.

Eu vin de acolo, dintre oamenii aceia care au luat-o de la zero, care nu au făcut afaceri cu statul, care au învățat să muncească precum vesticii și vor să fie tratați precum vesticii. Dintre oamenii care și-au făcut un rost cu mintea și munca lor și care vor să ramână aici.

Dintre oamenii care au strigat pentru justiție câțiva ani și care o vor mai face dacă va fi nevoie.

Sunt oamenii pe care îi reprezint și oamenii pentru care mă simt responsabil.
Sunt oamenii care m-au susținut în implicarea mea civică și care au aplaudat când am anunțat că voi intra în politică.

Oamenii care știu că mă vor susține în campanie, pentru că au încredere în mine la modul personal. Și pentru ei mă aflu eu aici, nu din vreun alt motiv.

Tocmai de aceea programul meu este simplu și le este adresat în primul rând lor. Pentru că dacă ei, oamenii muncitori și cu constiință civică ai României, se vor simți cu adevărat reprezentați, atunci întregii Românii îi va fi mai bine:

STAT RESPONSABIL


VIZIUNE: Stat responsabil față de cei care muncesc mai mult de 150 de zile din cele 365 ale anului pentru a-și plăti dările. Stat responsabil față de copiii lor și de părinții lor.

O familie este puternică și bună cu membrii ei dacă toți trag în aceeași direcție. Și dacă simt acest lucru. Sunt familii care se chivernisesc cu mai puțini bani și duc vieți fericite, dar și familii pentru care indiferent cât ar câștiga lucrurile nu sunt bune. 

Așa a fost și statul roman în ultimii 20 de ani. Indiferent cât de mult au crescut veniturile bugetare de pe urma muncii cetățenilor, aceste creșteri nu s-au vazut în îmbunătățiri substanțiale în educație sau în sănătate, în modul în care sunt tratați contribuabilii, în drumuri, în plasa de siguranță oferită în vremuri grele.

Oamenii pe care-i reprezint nu vor vorbe elegante. Și nici nu cred în soluții miraculoase de pe-o zi pe alta. Vor un STAT RESPONSABIL.

Și statul responsabil este unul dintre cei trei piloni pe care se bazează Programul Politic al PLUS. Este esența a ceea ce trebuie să facă toți cei care vor ocupa funcții elective sau numite din partea partidului nostru.


Ce înseamnă stat responsabil?

Transparență

Un stat responsabil înseamnă în primul rând transparență. Cum spunea un mare judecător american:

“Lumina soarelui este cel mai bun dezinfectant.”

Louis Brandeis

Sau, cum avem noi, în Programul Politic:


“Obiectivul principal este asigurarea unei tranziții de succes către o societate în care tehnologia deține un loc important în toate domeniile de activitate, iar cetățenii și firmele să fie pregătiți pentru această nouă paradigmă economică și socială. Pe de o parte, noi suntem azi confruntați cu o administrație publică și instituții înzestrate cu programe și aplicații digitale nefuncționale, prizoniere ale unor contracte făcute în dezavantajul statului și al cetățenilor; pe de altă parte, este necesar să asigurăm încă de mâine o implicare civică mai mare, o transparență și o responsabilitate sporită față de cetățeni.”

Proiecte legislative:

Transparență în atribuirea contractelor prin adoptarea unui model de tip open-contracting compatibil cu standardul propus de Banca Mondială/OECD


Legile privind achizițiile publice și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (Legea 98/2016 privind achizițiile publice Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor) vor trebui modificate pentru realizarea unui model de achiziții care să fie compatibil cu standardele de bune practici în materie de open-contracting ale Băncii Mondiale si OECD (https://standard.open-contracting.org/latest/en/).

În mod practic asta înseamnă trasabilitate pe toată durata de viață a contactului de achiziții publice prin folosirea unor platforme informatice accesibile tuturor celor interesați (furnizori, concurenți, cetațeni și jurnaliști), cu acces la date în format open.

Având experiența de 20 de ani în arhitectura sistemelor de date și beneficiind de susținerea unor colegi de industrie putem realiza o lege care să economisească la buget sume de nivelul sutelor de milioane an de an. Sunt bani necesari pentru dezvoltarea acestei țări.

Termen: depunerea unui proiect de lege – 15 septembrie 2021 (pentru a asigura susținere politica și a realiza o analiză substanțială)

Transparența modului de angajare a funcționarilor publici printr-un sistem online de tipul site de joburi în care fiecare post să fie publicat, în care procedura de concurs să fie vizibilă, la fel și concurenții și CV-urile lor, precum și procedura de decizie și soluționare a eventualelor contestații

Arhitectura legislativă cu privire la selecția funcționarilor publici vine din altă epocă, din epoca în care România nu era parte a Uniunii Europene, transparența și meritocrația nu erau priorități, iar Internetul nu era principalul canal de comunicare folosit de oameni.


Vorbim de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Este nevoie ca recrutarea funcționarilor publici și a celorlalte persoane salarizate de la bugetele de stat și cele locale să intre într-o epocă a transparenței radicale. Un site de joburi administrat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care să fie obligatoriu pentru ORICE post plătit de la buget poate face acest lucru. Poate crește concurența, poate da garanția că procesul se desfășoară echitabil și poate elimina nepotismul și clientelismul. Poate crește eficiența serviciilor publice și poate reda demnitatea celor care aleg o carieră în domeniul public.

Așa funcționează sistemul privat. Chiar și cele mai mari companii nu își publică joburile doar pe site-ul propriu, ci merg în “târg” acolo unde exista cei interesați. Să ne gandim doar că la nivel național sunt peste 13.000 de instituții bugetare. Este hilar să credem că simpla postare pe site-ul propriu (în cel mai bun caz) poate satisface exigențele de transparență care sunt esențiale pentru un stat responsabil.

Am realizat primul site de joburi (bestjobs.ro) în 2000. Știu ce înseamnă un astfel de instrument și știu cum poate fi structurat pentru a echilibra cerințele de transparență cu cele de drept la viață privată.

Termen: depunerea proiectului de lege cel târziu la 15 aprilie 2021.

Transparența declarațiilor de avere și de interese prin digitizarea lor și existența unui portal centralizat, legat inclusiv cu sistemul de achiziții publice

Modul în care sunt publicate si centralizate acum declaratiile de avere face ca acestea să nu reprezinte stavile reale împotriva actelor de coruptie sau a potentialelor conflicte de interese.
Vorbim practic de un mare vraf de PDF-uri (peste 7 milioane) care nu pot fi analizate într-un mod automat. Putem face ca aceste date să comunice cu celelalte sisteme pentru a garanta ca nu exista conflicte de interese sau pentru a descoperi eventuale fapte de abuz în serviciu.


Pentru aceasta e nevoie de o platformă a Agenției Naționale de Integritate în care țoti cei care au obligatia legala de a da declarații de avere si de interese să introducă datele într-un mod organizat, astfel încât să se asigure interoperaționalizarea. De pilda, e suficient ca cei care sunt asociați sau actionari să dea CUI-ul firmei respective într-un format prestabilit pentru ca apoi să se poata face analize dacă achizițiile publice efectuate prin SEAP/SICAP sunt făcute făra a a genera conflicte de interese.

Pentru aceasta este nevoie de modificari la  legea nr. 144 din 21 mai 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum si la Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Termen: depunerea proiectului de lege la 15 septembrie 2021

Transparența decizională 

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003  privind transparența decizională în administrația publică este o lege făcută într-o perioadă a formelor fără fond. În care se lucra în mod formal la îndeplinirea condițiilor de aderare la Uniunea Europeană, însa fără o internalizare reală. De aceea această lege este ceea ce juriștii numesc o “lege imperfectă”, adică o lege fără sancțiuni.
Dacă ne uităm în capitolul Sancțiuni vom vedea că în realitate este repetat articolul din Legea Contenciosului Administrativ, fără alte sancțiuni specifice.

Orice act normativ al administrației publice centrale sau locale nu trebuie să intre în vigoare dacă nu s-au îndeplinit condițiile de transparență decizională.

Termen: depunerea proiectului de lege în prima parte a lui 2022.

Date deschise în timp real pe fluxurile de plăți ale trezorerie

La fel ca și în alte cazuri pomenite mai sus, legea de funcționare a Trezoreriei (Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului) vine din alte vremuri.

Modul opac, discreționar în care se fac plățile către furnizori în instituțiile publice este prilej de corupție. Avem în presă atâtea cazuri în care au fost decoperite situații de abuz în serviciu prin plata cu prioritate sau, din contră, prin întârzierea plăților și condiționarea ilegală a acestora.

Un sistem care să genereze un flux de date deschise al acestor plăți va permite limitarea substanțială a unor astfel de practici.

Termen: iunie 2021

Transparența obligațiilor pe care cetațenii le plătesc către bugetele de stat și cele locale

Vorbim de implicare civică. Există o metoda foarte simplă de a convinge cetățenii să se implice civic. Se numește conștientizarea faptului că statul nu este deloc gratuit, ci este foarte scump. Tocmai de aceea în țările unde oamenii își platesc din mână datoriile către stat, nivelul de conștiință și implicare civică este foarte mare. Pentru că oamenii își dau seama că acolo sunt banii lor. Și tocmai de aceea, în România vedem că micii antreprenori și freelancerii și cei cu profesii liberale sunt în avangarda schimbării statului. Pentru că ei înțeleg că statul e scump și statul consumă neeficient banii lor.

Poate că în primă instanță noi nu putem avea o modificare radicală care să îi facă pe toți cei care datorează un impozit pe venit să îl platească în mod direct, eliminând stopajul la sursă. Dar putem să facem un lucru cu efect relativ similare: să arătăm fiecărui cetațean cu cât contribuie el – atât impozite pe venit, cât și asigurari sociale sau de sănătate sau impozite locale.

Se poate face acest lucru sub umbrela Sistemului național electronic de plată online (popular numit ghișeul.ro). Putem să adunăm acolo toate contribuțiile fiecăruia. Putem să explicăm cât înseamnă fiecare capitol bugetar. Putem să le dam oamenilor informații pentru a înțelege cât de importantă pentru propriul buzunar este implicarea lor.

Termen: depunerea unui proiect de lege care să creeze o obligație pentru ANAF/Autoritățile locale în a doua parte a lui 2021.

Cooptare

Un stat responsabil mai înseamnă cooptare

Trăim într-o epoca în care există infinit mai multă cunoaștere și expertiză în afara clasei politice decât în interiorul acesteia. De la experții din domeniul sociologiei sau IT, la specialiștii în comunicare sau în psihologia aplicată, de la cercetătorii în domeniul educației sau al sănătații, la specialiștii în domeniul antreprenorial sau al ONG-urilor. De la ei putem învața mai mult. 

Ei trebuie să fie cooptați real în procesul legislativ, așa cum se face în sistemul american. Unde există peste două sute de grupuri informale de lucru care explică legislatorilor cum se pot face legi mai bune în interesul cetațenilor

Putem avea și alte grupuri informale în Parlament decât acela de rugăciune ecumenică.

Eu mă oblig, dacă voi fi acolo, să fac un grup informal de studiu pe date deschise și transparente prin mijloace digitale și unul pe comunicare publică, pe crearea unor mecanisme de interacțiune mai eficiente și mai prietenoase cu cetățenii, inclusiv pe valorificarea bogatei experiențe pe care o au în acest domeniul ONG-urile, companiile din domeniul comunicării și departamentele de CSR ale unor companii.

Sunt cele două direcții care pot revoluționa modul în care cetățeanul interacționează și are sau nu încredere în autoritățile publice. De fapt, deja știu și experții (de nivel internațional) care vor veni, probono, cu deschidere să ne împărtașească din experiența lor.

Pe scurt: eu cred că legile se fac cu concursul celor mai pricepute minți din societate. Și de aceea trebuie să le valorificăm, nu să credem noi că le știm pe toate.

Termen: Inițierea celor 2 grupuri: 15 februarie 2021

Privire spre viitor


Un stat responsabil înseamnă privire spre viitor.
Mai mult de jumătate din joburile pe care le vor practica copiii noștri nu s-au inventat încă. Și cel puțin 40% din joburile de acum vor disparea în următorii 20-25 de ani. O familie bună este cea care pune în centrul existenței ei interesul pe termen lung al copiilor. Care caută să le facă un viitor mai bun. 

Studiile arată că un copil cu educație STEM la un nivel decent reușește să obțină de două ori și jumatate mai multe venituri pentru sine pe parcursul vietii și să fie de cinci ori mai productiv pentru societate. Este singura cale de a face față viitorului. Informatica, științe în genere, gândire critică, deschiderea spre cunoaștere, spre civism și spre lectură. 

Trebuie să înțelegem că nu toți banii se câștigă la fel. Că doar dacă încurajăm și dezvoltăm antreprenoriatul, mai ales în domeniile de varf, dacă facem tranziția în IT de la servicii de business și “lohn”, la produse proprii dezvoltate și operate pe piețe internaționale de către companiile românești, atunci vom avea posibilitatea ca în viitor să avem o economie și o societate vibrantă.

Susținerea Antreprenoriatului


S-a vorbit mult despre încurajarea antreprenoriatului, dar de câte ori au fost consultați cei care au reușit cu adevărat cu mintea lor în acest domeniu? De câte ori au fost întrebați care sunt problemele lor reale?

Eu voi lucra cu antreprenorii din acest domeniu (am crescut cu parte din ei) și cu asociațiile de investitori în investiții de risc. Știu, de pildă, de pe acum două direcții:

a). Adaptarea legislației companiilor comerciale și a fiscalitatii astfel încât să permită oferirea spre angajații din startup-uri a ceea ce americanii numesc vesting equity (stocks and options) într-un mod nebirocratic și fără a suporta o povară financiară legată de o investiție incertă.

Termen: 1 iunie 2021

b). Convertirea programelor de tip seed susținute de stat (Startup Nation), în programe pe bază de performanță, după modelul israelian, astfel încât:  1. statul să devină acționar în companiile susținute și să poată genera un profit care să fie întors societații, creând astfel un cerc virtuos și 2. Selecția investitiilor să se facă de personal independent, specializat în astel de investiții (venture investors), nu după niște punctaje birocratice care duc la o rată de eșec enormă.

Și lucrurile nu trebuie să se oprească aici. Ecosistemul de investitii de tip seed/A-round poate fi substanțial îmbunătațit prin măsuri legislative, de pildă prin scutirea de impozite a profilurilor reinvestite în startup-uri, care să facă cât mai multe companii care iau naștere aici, în România, să își păstreze sediul principal și jurisdicția în țară și în perioada de maturitate.
Termen: în funcție de majoritatea parlamentară. Este nevoie de punerea problemei pe agenda publică (presă si social media) inițial, fiind o chestiune la granița dintre executiv și legislativ.

 Incluziune și echitate


Un stat responsabil înseamnă incluziune și echitate.

Viața a facut să am buni prieteni ai caror copii suferă de dizabilități extrem de grave, fie că vorbim de dizabilitați fizice sau de tulburari din spectrul autist. Și de la ei am învățat multe.

Sunt oameni buni, care deși plătesc o grămadă de bani în impozite, care iau viața în piept cu încredere și tărie sufletească, nu sunt ajutați de stat. În fiecare luna ei plătesc 3-4-5000 de lei pentru terapia copiilor lor. Și deși ei nu se plang, știu că în sinea lor se întreabă ce se va întampla cu copiii lor care au tras paiul nenorocos dupa ce ei nu vor mai fi.

Vorbim de sute de mii de cazuri de astfel de persoane.

E nevoie să cream o plasă de siguranță reală pentru aceste persoane, printr-un sistem de deduceri personale de la impozite, prin extinderea facilităților de donare deductibilă din impozitul pe profit/venit pentru astfel de asociații, prin crearea de instituții puternice care să le asigure un minim confort acestor oameni.

Termen: final 2021

Așa cum trebuie vorbim de sutele de mii de cazuri de copiii care nu au acces la o masă hrănitoare, care se culcă nemâncați. Suntem una dintre puținele țări din Europa, și în același timp cea mai săracă, care nu are un program național de masă caldă școlară. Chiar și statul soră, Moldova, are un astfel de program.

Un program de masă școlară (gratuită pentru cei în nevoie, la cost pentru ceilalți, dacă nu universal gratuită precum în țări ca Finlanda) este esențială pentru a diminua inegalitatea, pentru a scădea abandonul școlar, pentru a oferi unor sute de mii de femei șansa de a participa la piața muncii în mod egal și pentru a crește performanța școlară.

E nevoie de o legislație care să creeze un astfel de program multianual, finanțat de la bugetul central și care să dea competențe și responsabilități autorităților locale și celor din domeniul educației. 

Termen: prima parte a lui 2022

Reprezentativitate politică

Și, nu în ultimul rând un stat responsabil, înseamnă reprezentativitate politică.

De fapt de acolo pornește totul. De fapt, marile mișcări sociale au pornit de la lipsa unei reprezentativități politice, fie că vorbim de revoluția glorioasă a Angliei, de războiul de independență american sau de revoluția franceză.

Reprezentativitatea este cheia de boltă a unei democrații funcționale și are două componente, cea procedurală și cea personală.

În primul rând reprezentativitatea se face prin reformă electorală, așa cum este prevăzut și în Programul Politic al PLUS (pagina 65).

Am fost printre cei zece semnatari (în numele Geeks for Democacy) la Inițiativa #OameniNoi, inițiativă la care și PLUS a fost parte.

  • Trebuie să revenim de urgență la două tururi de scrutin în alegerea primarilor.
  • Trebuie să militam peste deschiderea scenei politice prin reducerea numărului de semnături și scăderea pragurilor minime la pragul natural.
  • Trebuie să recunoaștem importanța diasporei în care se afla milioane de cetațeni români implicați, prin creșterea numărului de reprezentanți corespunzator cu proporția reală a cetățenilor din afara granițelor.
  • Trebuie să adopatăm sistemul de vot cu listele deschise care este predominant în Europa la acest moment. Acest sistem elimină structuri clientelare și sporește entuziasmul celor implicați politic, elimină tensiunile interne și dă o ofertă mai bună alegătorilor.
  • La fel, cred că accesul independenților sau partidelor mici, precum și crearea posibilității de a candida pe liste ad-hoc de independenți sau a înscrie un partid nu doar la Tribunalul Municipiului București sunt măsuri care primenesc viața politică.

Termen: 15 martie 2021

Dar dincolo de aspectul instituțional al reprezentativității, a celui procedural, mai există o dimensiune la fel de importantă: reprezentativitatea personală.

Parlamentul are peste 460 de membri. Și o structură politică care face ca nu orice propunere legislativă să ajungă lege, indiferent cât de necesară este ea societății și cât de bine este pregatită.

Există însă un lucru pe care fiecare parlamentar îl poate face singur, indiferent de configurația politică. Se numește conduita personală.

Ce facem și cum ne comportăm astfel încât să recaștigăm încrederea populației. Și să îi convingem și pe ceilalți membri ai Parlamentului că trebuie să facă mai mult.

Și aici vă fac o promisiune personală. Pe care nu o voi putea evita explicând că eu am încercat, dar nu a fost să fie, din motive neimputabile. Pe care mă oblig să o respect. Care reprezintă “contractul meu de muncă”.    

 O promisiune personală

1. Concediu egal cu cel al celorlalți cetățeni

Faptul că un parlamentar are un concediu de peste 3 luni anual reprezintă o discriminare față de ceilalți oameni, de cei care îl plătesc. Eu voi avea concediu de o lună. În rest voi lucra. Fie la biroul parlamentar, pregătind legi și discutând cu oamenii, fie voluntariând pro-bono (de fapt nu e pro-bono căci un parlamentar este plătit de statul roman) pentru cauze unde pot ajuta. Este normal să fie așa.

2. Transparență radicală a cheltuielilor forfetare

Mi se pare absurd ca parlamentarii să aibă la dispoziție o sumă atât de mare (peste 25.000 lei/lună) pe care să o cheltuiască practic discreționar (cu justificare contabilă a 50% din sumă) și complet netransparent pentru cetațeni. Așa că la mine regula va fi urmatoarea: voi deconta doar cheltuielile publicate. Dacă îmi va fi rușine să public că am plătit un prânz, înseamnă ca acea cheltuială nu trebuie să fie decontată. Mai mult, toate cheltuielile de tip salarial (contracte pe perioadă determinată sau continue) vor fi publice cu suma, numele persoanei care a primit-o, numărul de ore lucrare și activitatea prestată, lună de lună. Nu voi invoca GDPR-ul pentru astfel de chestiuni și toate contractele de muncă sau de prestări servicii vor avea astfel de prevederi.

3. Activitate în teritoriu

Rolul unui parlamentar este și acela de a culege informație din teritoriu. De a vedea ce se întamplă în țară. Și chiar dacă eu voi fi ales pe listele de la București, mă oblig să îmi iau două județe (de pildă Călărași și Ilfov, căci acolo s-au născut părinții mei) și să vizitez în fiecare săptămână cel puțin doua localități. Vara mai multe. Să înțeleg cum trăiesc oamenii, să le reprezint interesele. Școala, dispensarul, primăria. Poate că nu înseamnă mult, dar dacă voi reuși să vizitez măcar 100 de localități anual și dacă vor fi 33 de parlamentari care îmi vor urma exemplul vom putea să acoperim tot teritoriul Romaniei în fiecare an.

4. Accent pe date si pe expertiza
Și nu în ultimul rând, voi căuta ca cel puțin jumătate din sumă să fie folosită pentru chestiuni de tipul know-how utilizabile nu doar de mine, ci și de restul parlamentarilor și de societate în ansamblul ei. Fie că e vorba de rapoarte, de analize de date sau de reprezentări grafice sau platforme software. Și ca prim proiect de acest tip voi realiza o platformă de raportare a cheltuielilor forfetare. Iar până când va fi finalizată am o soluție foarte simplă, din prima lună: un extras de cont complet pe un card separat.

Termen: din prima zi a mandatului


Suntem datori

Trebuie să ne amintim cine ne va fi trimis în Parlament.

Pe cine reprezentăm noi? Reprezentăm o idee abstractă de națiune sau suntem chemați să punem în operă principiile acelor oameni care au stat sute de zile în Piețele României, cerând justiție, stat de drept, valori europene?

Eu cred că lor le suntem datori, în primul rând. Noi provenim din rândul acestora, noi avem aceleași principii și noi suntem reprezentanții lor.

Dar nu datori în sensul acela de complezență, din vârful buzelor. Și nici datori în sensul că trebuie să livrăm ceva drept contraprestație pentru banii primiți.

Sunteți acei debitori puși de mult în intârziere, care au făcut întotdeauna promisiuni că mâine vor plati și nu le-au onorat cu neobrazare. Suntem dincolo de limita abuzului de încredere la nivel moral. În momentul când intrăm în politică, păcatele de pâna acum ale clasei politice devin păcatele noastre. Și de aceea este esențial să acționăm cât mai repede.

Una dintre datorii sunt referendumurile votate sau pentru care s-au strâns semnături. #Farapenali, dar și 300 parlamentari sau cel legat de justiție, de anul trecut. Nu putem clama democrația dacă deciziile națiunii sunt vorbe în vânt, folosite doar ca manevre politice tactice.

O altă datorie este cea față de acei oameni care în acești ultimi 4 ani, și-au lăsat viețile lor liniștite, și-au dat timp din timpul familiei, unii chiar s-au îmbolnăvit, ca să susțină democrația și statul de drept.

Un semn de real respect este aducerea la zi a Legii adunărilor publice (legea 60/1991) și cea a privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (legea 550/2004). Sunt legi făcute de FSN și de PSD pentru a putea controla în mod administrativ dreptul la liberă expresie și la adunare. 

Sunt legi care nu sunt conforme cu standardele europene, așa cum sunt descrise în documentul comun OSCE-Comisia de la Veneția (https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)020-e).

Sunt legi care nu respectă jurisprudența CEDO distilată în Ghidul privind interpretarea de către state a articolului 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_11_ENG.pdf).


Sunt legi care au fost folosite pentru hărțuirea a mii de protestatari în acești 4 ani, prin amenzi contravenționale nemeritate.  

Termen: 15 aprilie 2020 (Proiect de lege cu modificări de substanță la legile adunărilor publice și cele ale Jandarmeriei)

Firește, pe lângă acestea vor fi și marile proiecte legislative de schimbare structurală a societății, așa cum sunt ele prevăzute în Programul Politic al PLUS și în cel al USR: reforma Constituției, depolitizarea Curții Constituționale, a CNA și a altor instituții de control și reglementare, reformarea justiției și a administrației publice, măsurile de natură a întări și eficientiza lupta anticorupție, confiscarea extinsă, măsurile de sincronizare cu directivele europene, măsuri de natură a îmbunătății accesul la educație și la sănătate precum și calitatea acestora, măsuri de natură a asigura o dezvoltare durabilă și echilibrată a economiei, revigorarea mediului rural. Voi contribui la aceste proiecte și în etapa de  elaborare (personal sau aducând experți), dar și în etapa de ridicare pe agenda publică și de convingere a parlamentarilor din alte partide.

Asumare


Asumare este cuvantul care trebuie să ne definească acțiunea politică. Mergem în Parlament pe un val enorm de așteptări. Cu o misiune istorică pentru o generație, o misiune care va defini existența generației următoare.


Fără a ne asuma o misiune tranșantă de eliberare a energiilor civice, singurele care pot ține în șah un stat pe drumul spre autoritarism, nu merităm încrederea celor care au votat cu noi și nu putem clama reprezentativitate.

În privința reprezentativității personale trebuie să ne gandim cum putem să aducem în Parlament oamenii pe care electoratul nostru să îi simtă cel mai aproape. Și să ne servim acest electorat pe tot ciclu electoral, să fim în contact continuu și să îi consultăm permanent.

Eu cred că pot face asta. Am dovedit-o în spațiul civic și, lăsănd un pic modestia la o parte, cred că sunt apreciat pentru ce am făcut. 

Tocmai de aceasta am venit aici, în PLUS, și candidez intern. Nu pentru că m-am săturat de cariera mea și nu pentru ca aș vrea o altă sursă de venituri sau un loc într-un cimitir al elefanților. 

Ci pentru că viața a fost bună cu mine și mi-a oferit poate mai mult confort material decat aș fi sperat. 


Pentru că viața a fost bună cu mine și mi-a dat enorm de mulți prieteni și cunoscuți care au încredere în mine. Pentru că simt că le sunt dator lor.

Pentru că viața a fost bună cu mine și încă am energia să lupt pentru ca viața să fie la fel de bună și cu alții.

Pentru că acum e momentul ca societatea să primească Un Stat Responsabil.
Și noi avem obligația să îl clădim. 

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta