Cazul Emil Moise – Scrisoare deschisă către Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

C

Exista o serie de oameni care isi dedica toata energia unui scop cand cred in el. Desi este mult mai usor sa bagi capul in nisip si sa spui ca “Asta este, traim in Romania, n-ai ce face”.

Unul dintre acesti eroi care nu isi aroga titlu de “cel mai tare”, “cel mai priceput”, “cel mai experimentat” este Emil Moise. Profesor de filosofie la Buzau, care se lupta cu autoritatile locale pentru a respectarea drepturilor omului, a egalitatii de sanse si a libertatii de constiinta.  Unul dintre protestele sale priveste prezenta simbolurilor religioase in salile de clasa. Maine, Emil Moise se va infatisa in fata CNCD pentru a-si prezenta punctul sau de vedere. Puteti citi acest punct, foarte articulat si foarte bine argumentat juridic, mai jos.

In sprijinul sau o coalitie larga de organizatii non-profit si de personalitati cunoscute in zona apararii drepturilor omului au adresat CNCD o scrisoare deschisa:

Alexandru CriÅŸan ÅŸi Monica Dvorski – Centrul EducaÅ£ia 2000+, Cătălin Teniţă – Societatea Culturală Noesis, Cristian Pîrvulescu – AsociaÅ£ia Pro DemocraÅ£ia, Doina Jela – AsociaÅ£ia JurnaliÅŸtilor IndependenÅ£i din România, Dorina Năstase – Centrul Român de Studii Globale, Gabriel Andreescu – Centrul de Studii InternaÅ£ionale, Gabriel Penciu – Asociatia Culturală ÅŸi Amicală Română de la Strasbourg, Ghenadie Brega – Asociatia Hyde Park, Joanne Richardson – Asociatia D Media, Cluj, Ioana Avădani – Centrul pentru Jurnalism Independent, Ion Bogdan Lefter, Iustina Ionescu – Centrul de Resurse Juridice, Liviu Andreescu, Mihaela Miroiu, Mihai Burcea – MiliÅ£ia Spirituală, Mircea Toma, Răzvan Martin – AgenÅ£ia de Monitorizare a Presei, Remus Cernea – Solidaritatea pentru libertatea de conÅŸtiinţă, Renate Weber, RomaniÅ£a Iordache – ACCEPT, Ruxandra Costescu – membră Indymedia România, Roxana TeÅŸiu – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Smaranda Enache – Liga Pro Europa .

 Iata continutulul acesteia.

 

Scrisoare deschisă către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării de susţinere a necesităţii retragerii simbolurilor religioase din instituţiile publice de învăţământ

      Apreciind că deciziile CNCD reprezintă o contribuţie deosebită pentru evoluţia democratică a României şi considerând că audierea domnului Emil Moise, în ziua de marţi, 14 noiembrie 2006, ora 13.00, în cadrul actualei cauze analizate de Colegiul director al CNCD privind retragerea simbolurilor religioase din instituţiile publice de învăţământ, vizează o problemă extrem de importantă, cu implicaţii majore la nivel naţional, de vreme ce se referă la respectarea dreptului fundamental la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, semnatarii acestei scrisori înţelegem să vă transmitem următoarele observaţii:

      Neutralitatea confesională a instituţiilor publice de învăţământ reprezintă o condiţie absolut necesară pentru crearea un mediu şcolar nediscriminatoriu şi asigurarea unei atmosfere tolerante, cu risc minim de apariţie a tensiunilor ideologice sau religioase. Egalitatea de tratament între elevii şi profesorii care aparţin diferitelor confesiuni, asociaţii sau grupări religioase, sau care sunt teişti, ateişti, agnostici sau indiferenţi, decurge atât din principiul constituţional al egalităţii în drepturi prevăzut de Articolul 4 din Constituţie, cât şi din garanţia absolută şi interdicţia imixtiunii statului asupra gândirii, opiniilor şi credinţelor religioase, prevăzute de Articolul 29.

      Prezenţa simbolurilor religioase pe pereţii sălilor de curs (cu excepţia orelor de religie al căror caracter facultativ este stabilit prin lege în condiţiile Articolului 32 (7) din Constituţie şi prin art. 9 din Legea Învăţământului), pe holuri şi în cancelariile şcolilor publice reprezintă o discriminare, cel puţin faţă de elevii şi profesorii care nu împărtăşesc convingerile religioase semnificate de simbolurile respective. De asemenea, este incompatibilă cu un mediu educaţional pluralist şi neutru pe care statul este obligat să îl asigure în şcolile publice. Rolul unui stat democratic este acela de a asigura acest cadru de neutralitate şi egalitate. Dreptul de a alege şi asigura educaţia religioasă a copiilor până la vârsta de 16 ani (cu consultarea acestora), revine exclusiv părinţilor sau tutorilor, în conformitate cu Articolul 29 (6) din Constituţie, respectiv, Articolul 5 din Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la Eliminarea Oricărei Forme de Discriminare şi Articolul 14 din Convenţia privind Drepturile Copilului, la care România este parte. Începând cu vârsta de 16 ani, conform Legii Drepturilor Copilului nr. 272/2004, art. 25 (3), tinerii au dreptul să îşi aleagă singuri religia.

      Pe lângă discriminarea reprezentată de simbolurile religioase în instituţiile publice de învăţământ, considerăm că prezenţa acestora afectează şi principiile neutralităţii statului în raport cu cultele religioase şi al egalităţii dintre culte, alterându-se caracterul secular al statului român şi al învăţămîntului public. Orice fiinţă umană, indiferent de opţiunile sale religioase şi de conştiinţă are aceleaşi drepturi, iar în instituţiile publice nimeni nu poate fi tratat drept cetăţean de rang secund şi obligat să accepte afişarea unor simboluri cu care nu se identifică, iar adoptarea unui anumit set de simboluri religioase poate constitui o formă de prozelitism susţinută de stat.

      Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie este un drept fundamental al fiinţei umane care trebuie respectat şi asumat de orice stat democratic. În marea majoritate a ţărilor europene şi în Statele Unite acest principiu este recunoscut, în instituţiile publice nefiind permise astfel de încălcări ale acestui drept prin prezenţa simbolurilor religioase sau îndoctrinarea elevilor. Menţionăm în acest sens jurisprudenţa instanţelor germane care au declarat neconstituţională etalarea crucii sau a crucifixului în şcolile publice neconfesionale (BverfG din 16.05.1995, numărul: 1 BvR 1087/91 citare: BVerfGE 93,1), respectiv, obligarea unei părţi la a pleda împotriva propriei opţiuni religioase şi ideologii, într-o sală de judecată în care erau prezente simboluri religioase (BverfG din 17.07.1973, numărul 1 BvR 308/69, citare: BVerfGE 35,366). În acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Buscarini şi ceilalţi c. San Marino (1999), interpretează Articolul 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale, în sensul sancţionării ingerinţei statului prin forţarea la depunerea unui jurământ religios la intrarea în funcţie, în cazul în care acest jurământ contravine opţiunilor religioase personale.

      Persoanele şi organizaţiile semnatare ale acestei scrisori respectă autonomia cultelor religioase din România aşa cum este ea garantată constituţional şi totodată subliniază interdicţia din Articolul 29 (1) din Constituţia României care prevede că: „Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.” Învăţământului public din România trebuie să i se asigure caracterul secular, neutru şi echidistant, iar cultelor religioase dreptul de a-şi educa credincioşii, în lăcaşele de cult sau în şcoli confesionale, în spiritul cultului respectiv.

      Semnatarii acestei scrisori înţelegem să ne solidarizăm cu argumentele
principiale, constitutionale şi legale prezentate de domnul Emil Moise în petiţia adresată CNCD, în calitate de părinte şi de cadru didactic, şi să anunţăm public că îi susţinem demersul.

      Sperăm ca decizia Colegiului director al CNCD cu privire la necesitatea retragerii simbolurilor religioase din instituţiile publice de învăţământ să devină o garanţie pentru exercitarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie în România. În acest fel, ea va avea implicaţii pozitive de durată privind evoluţia democratică a României spre o societate pluralistă şi tolerantă în care respectarea şi afirmarea drepturilor fiinţei umane reprezintă temeiul şi scopul acţiunilor autorităţilor publice.

BucureÅŸti, 13 noiembrie 2006

Semnatari:

Alexandru CriÅŸan ÅŸi Monica Dvorski – Centrul EducaÅ£ia 2000+

Cătălin Teniţă – Societatea Culturală Noesis

Cristian Pîrvulescu – Asociaţia Pro Democraţia

Doina Jela – Asociaţia Jurnaliştilor Independenţi din România

Dorina Năstase – Centrul Român de Studii Globale

Gabriel Andreescu – Centrul de Studii Internaţionale

Gabriel Penciu – Asociatia Culturală ÅŸi Amicală Română de la Strasbourg

Ghenadie Brega – Asociatia Hyde Park

Joanne Richardson – Asociatia D Media, Cluj

Ioana Avădani – Centrul pentru Jurnalism Independent

Ion Bogdan Lefter

Iustina Ionescu – Centrul de Resurse Juridice

Liviu Andreescu

Mihaela Miroiu

Mihai Burcea – Miliţia Spirituală

Mircea Toma

Răzvan Martin – Agenţia de Monitorizare a Presei

Remus Cernea – Solidaritatea pentru libertatea de conştiinţă

Renate Weber

Romaniţa Iordache – ACCEPT

Ruxandra Costescu – membră Indymedia România

Roxana TeÅŸiu – Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Smaranda Enache – Liga Pro Europa

Contact:

Remus Cernea – Solidaritatea pentru libertatea de conştiinţă

remuscernea@gmail.com 0727.583.594

www.humanism.ro

———————-

 Petitia Domnului Emil Moise catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Stimate Domnule PreÅŸedinte,
Luând în considerare primordialitatea interesului superior al copilului, în calitate de părinte ÅŸi de cadru didactic, vă rog ca în baza prevederilor art. 16 din ConstituÅ£ia României, ale legislaÅ£iei privind protecÅ£ia ÅŸi promovarea drepturilor copilului ÅŸi ale legislaÅ£iei privind prevenirea ÅŸi combaterea discriminării, să dispuneÅ£i anularea situaÅ£iei discriminatorii create prin prezenÅ£a obstinantă a simbolurilor religioase în holurile, cancelariile ÅŸi sălile de clasă – în afara orei facultative de Religie – ale Liceului de artă “Margareta Sterian” din Buzău, unde învaţă fetiÅ£a mea, Teodora Moise, cât ÅŸi în toate unităţile publice de învăţământ din judeÅ£ul Buzău.
Cele două calităţi enunÅ£ate, de părinte ÅŸi de cadru didactic, mă obligă – în lumina ÅŸi prin litera prevederilor ConvenÅ£iei OrganizaÅ£iei NaÅ£iunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea 18/1990 ÅŸi ale Legii 272/2004 privind protecÅ£ia ÅŸi promovarea drepturilor copilului – la exercitarea drepturilor ÅŸi obligaÅ£iilor părinteÅŸti cu privire la respectarea ÅŸi garantarea drepturilor copilului, în calitate de părinte ÅŸi la sesizarea autorităţilor sau instituÅ£iilor abilitate, împotriva abuzului, neglijenÅ£ei sau relelor tratamente, în calitate de angajat al unei instituÅ£ii publice care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul.
În ansamblu, îmi susţin prezentul demers pe două direcţii. Astfel, în rândurile ce urmează voi argumenta că afişarea simbolurilor religioase pe pereţii unităţilor publice de învăţământ:
constituie o discriminare împotriva persoanelor agnostice sau de altă confesiune decât aceea căreia îi aparţin simbolurile religioase şi astfel generează o atmosferă ostilă şi degradantă, afectând dreptul la demnitatea personală al tuturor copiilor (şi implicit dreptul la educaţie) şi procesul de formare a personalităţii umane autonome şi creative (I);
constituie o încălcare a dreptului fundamental la egalitatea de ÅŸanse deoarece prin acceptarea simbolurilor religioase – în cazul nostru aparÅ£inând religiei creÅŸtin-ortodoxe – unităţile publice îşi asumă transmiterea (inclusiv) a valorilor de inferiorizare a femeilor, practicate de religia respectivă (II).

În susţinerea celor două direcţii voi începe prezentarea situaţiei de fapt şi a contextului, prin prezentarea argumentelor pe direcţiile anunţate şi voi continua cu menţionarea câtorva din prevederile legale (fundamentale) care îmi susţin demersul. Pe parcursul prezentării, voi menţiona şi alte prevederi legale, dar şi aspecte din  jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Fiinţei Umane, utile atât în întărirea propriilor puncte de vedere, cât şi în conturarea şi clarificarea contextului.
Situaţia de fapt
Prezentarea argumentelor pe cele două direcţii anunţate

 I. Afişarea simbolurilor religioase pe pereţii publici ai unităţilor de învăţământ: act discriminatoriu ce afectează dreptul la egalitatea de şanse în educaţie şi demnitatea copilului

Autonomia cultelor religioase faţă de stat, stipulată prin art 29 din Constituţia României, este o condiţie esenţială a democraţiei şi acţionează ca o garanţie a libertăţii de religie şi a egalităţii în faţa legii; de asemenea, împiedică statul (instituţiile şi autorităţile publice) de a manifesta o preferinţă pentru o anumită religie sau credinţă.
Prin urmare, un stat autonom faţă de cultele religioase nu poate recurge, prin instituţiile sale, la convingeri religioase atunci cînd performează funcţii legislative. Autonomia cultelor religioase faţă de stat face ca libertatea de conştiinţă şi de religie să fie efectivă şi este principiul care oferă individului posibilitatea de a-şi afirma personalitatea prin intermediul libertăţii de gândire.
ÃŽn unităţile publice de învăţământ trebuie să li se asigure copiilor ca împreună să fie educaÅ£i într-o atmosferă calmă, tolerantă ÅŸi reciproc susÅ£inută, fără a fi deviată de la acest scop de simboluri ale afiliaÅ£iei religioase. Indiferent dacă simbolurile religioase – în cazul de faţă -, sunt o condiÅ£ie a religiei creÅŸtin-ortodoxe, acordarea unei recunoaÅŸteri oficiale acestui tip de simboluri religioase nu este compatibilă cu principiul conform căruia educaÅ£ia publică trebuie să fie neutră, căci poate genera conflicte între elevii/elevele cu diferite opinii sau convingeri religioase.
Libertatea religioasă ţine în primul rând de conştinţa individuală, însă implică, de asemenea, printre altele, libertatea fiecăruia de a-şi maniifesta religia, singur şi în privat, sau în comunitate cu alte persoane, în public şi în mijlocul celor care împărtăşesc aceeaşi credinţă. Art. 9 al Convenţiei enumeră diverse forme pe care le poate lua manifestarea religioasă, cum ar fi prin cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor. Însă libertatea de manifestare religioasă nu este un drept absolut, art. 9 al Convenţiei nu protejează orice act motivat sau inspirat de o religie sau credinţă.
Manifestarea religiei, în unităţile publice de învăţământ nu este o libertate absolută. Copiii şi cadrele didactice au dreptul să îşi manifeste religia aşa cum doresc, cu condiţia de a nu intra în conflict cu prevederile legale.
O atitudine care nu respectă principiul autonomiei cultelor religioase faţă de stat nu trebuie să fie în mod necesar acoperită de libertatea de manifestare a religiei. Afişarea simbolurilor religioase pe pereţii unităţilor publice de învăţământ contravine principiului autonomiei cultelor religioase faţă de stat, care impune ca educaţia să fie asigurată fără (indiferent ce formă de) manifestare religioasă.
Dreptul la libertatea de gâdire, de conştiinţă şi de religie, aşa cum este prevăzut în art. 9 al Convenţiei Europene a Drepturilor Fiinţei Umane şi în celelalte acte normative în care apare reglementat, nu protejează orice act motivat sau inspirat de religie sau credinţă.
În societăţile democratice, în care mai multe religii coexistă în rândurile uneia şi aceleiaşi populaţii, este necesar să fie impuse anumite restricţii cu referire la libertatea de manifestare a religiei, pentru a (re)concilia interesele diverselor grupuri şi a se asigura că este respectată convingerea fiecăruia/fiecăreia. Aceasta rezultă atât din paragraful 2 al art. 9 al Convenţiei, cât şi din obligaţia pozitivă, enunţată în art. 1 al Convenţiei, prin care satele părţi recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite în Convenţie.
Statul are rolul de organizator neutru şi imparţial al exerciţiului diverselor religii, credinţe şi convingeri, rol care duce la realizarea ordinii publice şi la toleranţă şi armonie religioasă într-o societate democratică.
Obligaţia Statului la neutralitate şi imparţialitate este incompatibilă cu orice putere a părţilor statului de a impune legitimitatea credinţelor religioase sau modurile în care aceste credinţe se pot manifesta şi pretinde acestuia să asigure toleranţa între grupurile opuse. Prin urmare, rolul autorităţilor în astfel de circumstanţe este nu să elimine cauza tensiunilor prin eliminarea pluralismului ci să se asigure că grupurile care se află în competiţie se tolerează reciproc.
Pluralismul, toleranţa şi deschiderea sunt însuşiri caracteristice ale unei societăţi democratice. Deşi este necesar ca în anumite circumstanţe interesele individuale să fie subordonate celor ale unui grup, democraţia nu înseamnă că punctele de vedere ale majorităţii trebuie să prevaleze: trebuie realizată o balanţă care să asigure un tratament adecvat şi prielnic celor aflaţi în minoritate şi să respingă orice abuz al poziţiei dominante.
Pluralismul şi democraţia trebuie să se bazeze pe dialog şi pe spiritul compromisului, necesare pentru a determina diverse concesii individuale sau de grup justificate pentru menţinerea şi promovarea idealurilor şi valorilor unei societăţi democratice.
Într-o societate democratică Statul este abilitat să pună restricţii în manifestarea religiei dacă aceasta este incompatibilă cu urmărirea scopului de a proteja drepturile şi libertăţile celoralţi, ordinea şi siguranţa publică.
Când aceste drepturi şi libertăţi sunt printre cele garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Fiinţei Umane sau Protocoalele adiţionale, trebuie acceptat că protecţia lor poate conduce Statul la a restricţiona alte drepturi şi libertăţi, de asemenea prevăzute în Convenţie. Bazele unei societăţi democratice constau în căutarea continuă a unui echilibru între drepturile fundamentale ale fiecărui individ.  
Unităţile publice de învăţământ trebuie să susţină obiectivele sistemului public de educaţie, trasate prin Constituţie şi prin legislaţia naţională şi internaţională, obiective printre care este inclusă şi obligaţia strictă a neutralităţii confesionale.
Prin art. 9, paragraful 2, al Convenţiei Europene a Drepturilor Fiinţei Umane, libertatea manifestării religiei sau convingerilor poate face subiectul unor restricţii (a se vedea, de exemplu, în jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Fiinţei Umane, cazul Kokkinakis împotriva Greciei, Seria A nr. 260-A, § 33).
Afişarea simbolurilor religioase este greu de conciliat cu principiul non-identificării instituţiilor publice de învăţământ cu o credinţă particulară.
În fapt, fetiţa mea, Teodora Moise, în varstă de 11 ani, învaţă în una dintre şcolile publice din Buzău. În calitate de părinte am obligaţia morală dar şi legală, în baza principiului interesului superior al copilului, să îi asigur respectarea demnităţii, creindu-i condiţii care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, prin întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru realizarea drepturilor pe care le are.
Astfel, am obligaţia de a-i asigura condiţiile necesare pentru creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională.
Prin prezenţa unui simbol religios afişat pe unul din pereţi, în clasa de şcoală în care învaţă fetiţa mea nu este asigurat un mediu educativ demn, ceea ce periclitează dezvoltarea mentală, spirituală, morală şi socială atât a fetiţei mele cât şi a colegelor/colegilor de clasă.
Deoarece fiecare copil are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, afişarea unui simbol religios pe pereţii clasei, în afara orei de Religie a cărei frecvenţă este facultativă, este un abuz care pune în pericol chiar dreptul copiilor la educaţie, aşa cum este definită educaţia într- un stat de drept.
În conformitate cu art. 2 al Legii nr. 84/1995, a învăţămantului, în România învăţământul constituie prioritate naţională şi are ca finalitate, aşa cum prevăd art. 3 şi 4 ale aceleiaşi legi, formarea personalităţii umane autonome şi creative prin educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiinţei umane, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
În majoritatea şcolilor din Buzău se află, sau ar putea să se afle, cel puţin un copil ateu sau aparţinând altei confesiuni religioase decât aceea ale cărei simboluri sunt afişate pe pereţii claselor, în cancelarii, sau pe holuri. În clasa în care învaţă fetiţa mea se află mai mulţi astfel de copii, iar simbolul religios a fost afişat în toate clasele în care a învăţat fetiţa mea, încă din primul an de şcoală; de altfel, simboluri religioase sun afişate şi pe pereţii claselor unităţilor de învăţământ publice preşcolare.
PrezenÅ£a – pe pereÅ£ii publici – a simbolurilor religioase, la altă disciplină decât Religia, creează o atmosferă ostilă, ofensatoare ÅŸi degradantă pentru copiii aparÅ£inând altei confesiuni decat celei căreia îi aparÅ£in simbolurile religioase ÅŸi astfel le poate provoca o suferinţă directă fiindu-le afectată dezvoltarea personalităţii ÅŸi fiindu-le încălcat dreptul la o educaÅ£ie echitabilă.
Suferinţa acestor copii care se află în minoritate din perspectiva apartenenţei confesionale produce şi suferinţa copiilor majoritari (inclusiv, deci, a fetiţei mele), sau, la fel de condamnabil, poate induce acestora (majoritarilor), pe de o parte, o stare de dependenţă, iar pe de altă parte, atitudini de respingere faţă de copiii de alte confesiuni.
De altfel, am participat la elaborarea unui proiect finanÅ£at de Uniunea Europenă – partea mea de cercetare, în care am analizat relaÅ£ia dintre stat ÅŸi Biserică în privinÅ£a educaÅ£iei religioase în ÅŸcolile publice din România ÅŸi în care am demonstrat, pe larg, cele susÅ£inute în prezenta, a fost publicată în nr. 7 al Revistei Journal for Studies of Religions and Ideologies, aflată pe site-ul Universităţii Babes Bolyai < http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI/sciri>, ÅŸi în nr. 24/ 2004 al revistei Altera editată de Liga Pro Europa -, am participat la cursuri postuniversitare ÅŸi la nenumărate dezbateri pe această temă, în Å£ară ÅŸi în occident ÅŸi sunt coautor al unei cărÅ£i cu capitole vizând ÅŸi această problematică, în care am oferit, pe larg, situaÅ£ii exemplare relevante. InformaÅ£ii cu care, evident, vă sunt la dispoziÅ£ie.
 În calitate de părinte sunt obligat să îi asigur fetiÅ£ei mele un mediu de educaÅ£ie neviciat, în care suferinÅ£a – a ei sau a colegelor/colegilor ei – să fie un accident (ce trebuie condamnat) ÅŸi nu o regulă. ÃŽncălcarea sistematică a drepturilor unui copil prin manifestările de intoleranţă si discriminare, în clasa în care învaţă ÅŸi fetiÅ£a mea, constituie pentru mine motive de îngrijorare care mă determină la această atitudine.
 În calitate de cadru didactic, mă simt obligat, de asemenea, atât moral cât şi legal, să vă exprim îngrijorarea mea, în aceeaşi privinţă, cu referire la toate unităţile publice de învăţământ din judeţul Buzău, unde prezenţa simbolurilor religioase pe pereţii claselor (în afara orei de Religie), cancelariilor, sau holurilor constituie o încălcare a drepturilor copiilor, aşa cum am încercat să vă explic mai sus.
 Din primul an în calitate de cadru didactic, 2001, am luat atitudine – inclusiv în consiliile profesorale – în privinÅ£a respectării drepturilor copiilor ÅŸi în special a dreptului la libertatea de gândire, conÅŸtiinţă ÅŸi de religie care, cel puÅ£in prin prezenÅ£a simbolurilor religioase pe pereÅ£ii publici (în afara orei de Religie) era (ÅŸi este) încălcat în mod sistematic. Nedreptăţile la care am fost supus, nu de puÅ£ine ori, ca urmare a demersurilor mele, nu m-au determinat să renunÅ£, deoarece întotdeauna am considerat că nu avem voie să tolerăm suferinÅ£a copiilor abuzaÅ£i ÅŸi că merită depuse toate eforturile pentru eliminarea acesteia. Nu a fost nici o clasă, din cele în care am predat, în care să nu fi atras atenÅ£ia asupra acestei grave nedreptăţi.
Consider că educarea copiilor ÅŸi atitudinea de nepăsare în astfel de situaÅ£ii sunt incompatibile (mă simt obligat să menÅ£ionez că sunt multe cadre didactice care m-au susÅ£inut – chiar ÅŸi cadre didactice care predau Religia – însă, de teama consecinÅ£elor, susÅ£inerea, de fiecare dată, a fost doar morală). ÃŽn cele mai multe cazuri, deÅŸi nu am avut suficient timp la dispoziÅ£ie ÅŸi nici susÅ£inere (ba din contra), copiii au înÅ£eles. ÃŽnsă au fost în continuare abuzaÅ£i ÅŸi neglijaÅ£i. Ani ÅŸi ani, zi de zi.
În situaţia prezentată, chiar dacă este de o importanţă particulară deosebită şi nu reprezintă doar o expresie a unei credinţe particulare religioase ci se supune şi unei cerinţe imperative a acelei credinţe, afişarea simbolurilor religioase pe pereţii unităţilor publice de învăţământ rămâne o manifestare exterioară care, ca atare, nu face parte din inviolabila esenţă a libertăţii de religie.
Principiul autonomiei cultelor religioase faţă de stat impune obligaţia ca statul, prin instituţiile sale, să rămână neutru, ceea ce înseamnă că în toate atitudinile oficiale acestea trebuie să se abţină de la orice consideraţie confesională sau religioasă care ar putea primejdui libertatea individuală într-o societate pluralistă. În această privinţă, principiul autonomiei cultelor religioase faţă de stat urmăreşte să prezerve libertatea individuală a religiei şi să menţină armonia religioasă în spiritul toleranţei.
Această neutralitate are o importanţă deosebită în şcolile publice deoarece educaţia este obligatorie pentru toţi, fără vreo distincţie făcută pe motive de apartenenţă religioasă.
Libertatea de conştiinţă şi religie obligă instutuţiile publice de învăţământ (dar nu numai) să respecte neutralitatea confesională şi religioasă. Lezarea libertăţii de religie se manifestă mai ales când intituţiile publice ţin partea în dipsutele religioase sau metafizice, în particular prin permiterea afişării simbolurilor religioase.  Principiul conform căruia statul nu trebuie să discrimineze în favoarea sau împotriva cuiva pe motive religioase rezultă direct din prevederile art. 16 al Constituţiei României.
Fiecare este liber să-şi aleagă simbolurile religioase, aşa cum valorile religioase şi sociale şi tradiţiile societăţii trebuie, de asemenea, să fie respectate. Totuşi, când un simbol religios este afişat în unităţile publice de învăţământ în sălile de clasă unde se desfăşoară orele disciplinelor obligatorii, religia la care aceste simboluri religioase face referire poate fi percepută şi prezentată ca un set de valori din care unele sunt incompatibile cu acelea ale societăţii contemporane. În plus, în judeţul Buzău, unde majoritatea populaţiei este declarată creştin-ortodoxă, prezentând afişarea, pe pereţii instituţiilor publice de învăţământ, a unui simbol religios creştin-ortodox ca o îndatorire religioasă obligatorie, va avea ca efect discriminarea între copiii care practică religia creştin-ortodoxă, cei care nu practică această religie şi cei care nu au o religie. Cei care nu vor accepta simbolul religios respectiv vor fi priviţi, fără îndoială, ca opunându-se religiei respective sau ca nereligioşi.
Restricţia solicitată prin petiţiile şi demersurile mele este bazată, în particular, pe cele două principii constituţionale, al autonomiei cultelor religioase faţă de stat şi al egalităţii. Solicitarea acestei restricţii nu este îndreptată împotriva afiliaţiei religioase a celor care aparţin confesiunii care impune afişarea simbolurilor ci urmăreşte, alături de alte elemente, scopul legitim de a proteja ordinea publică şi drepturile şi libertăţile celorlalţi şi este în mod manifest intenţionată să păstreze natura neutră confesional a instituţiilor publice de educaţie.
Retragerea simbolurilor religioase de pe pereţii publici ai unităţilor de învăţământ este în deplină concordanţă cu cu principiul neutralităţii confesionale în şcoli, principiu care urmăreşte atât protejarea credinţelor religioase ale părinţilor şi copiilor cât şi să asigure armonia religioasă care, în multe privinţe, este fragilă. În legătură cu aceasta, poate fi notat că şcolile pot fi în pericol de a deveni locuri ale conflictelor religioase dacă se continuă permiterea afişării simbolurilor religioase. Prin urmare, se poate considera că există temeiuri bazate pe interesul public de a decide retragerea simbolurilor religioase de pe pereţii unităţilor publice de învăţământ.
Libertatea de manifestare a religiei sau convingerii trebuie cumpănită cu interesul public în a asigura neutralitatea confesională în sistemul educaÅ£ie. Cu alte cuvinte, interesul celor care doresc să-ÅŸi manifeste religia prin afiÅŸarea simbolurilor religioase proprii trebuie să fie comparat cu interesul copiilor ÅŸi al părinÅ£ilor de a nu fi influenÅ£aÅ£i sau ofensaÅ£i în propriile lor convingeri ÅŸi cu preocuparea de a menÅ£ine armonia religioasă în ÅŸcoli. AtenÅ£ia trebuie să fie îndreptată către respectarea ÅŸi promovarea toleranÅ£ei – un element important al neutralităţii confesionale – între membrii diferitelor credinÅ£e religioase.
AfiÅŸarea simbolurilor religioase pe pereÅ£ii unităţilor publice de învăţământ, însoÅ£ită de un întreg context în care, în educaÅ£ie dar nu numai, se manifestă o presiune religioasă care implică, adesea (ilicit) ÅŸi instituÅ£ii ÅŸi autorităţi publice probează o miÅŸcare politică extremistă, care caută să impună în societate, ca întreg, simboluri religioase ÅŸi concepÅ£ia unei societăţi bazată pe percepte religioase. ÃŽn jurisprudenÅ£a CurÅ£ii Europene a Drepturilor FiinÅ£ei Umane se menÅ£ionează că fiecare stat contactant trebuie ca – în acord cu prevederile ConvenÅ£iei – să ia poziÅ£ie împotriva unor asemenea miÅŸcări (Refah Partisi ÅŸi alÅ£ii împotriva Turciei [GC], nr. 41340/98, 41342/98, 41343/98 ÅŸi 41344/98, Curtea Europeană a Drepturilor FiinÅ£ei Umane, 2003-II, § 124).
Astfel, într-un judeÅ£ precum Buzău, unde marea majoritate a populaÅ£iei aparÅ£ine religiei creÅŸtin ortodoxe, măsurile de a retrage simbolurile religioase (creÅŸtin-ortodoxe) de pe pereÅ£ii unităţilor publice de învăţământ previne manifestările religioase fundamentaliste care exercită presiuni, în special, asupra copiilor care nu practică acea religie sau asupra celor care aparÅ£in altei religii; aceste măsuri sunt justificate prin prevederile art. 9, alin 2, al ConvenÅ£iei Europene a Drepturilor FiinÅ£ei Umane.III. AfiÅŸarea simbolurilor religioase pe pereÅ£ii unităţilor publice de învăţământ – asumarea ÅŸi transmiterea valorilor de inferiorizare a femeilor practicate de religia respectivă

În contextul în care valorile pluralismului, respectul faţă de drepturile altora şi, în particular, egalitatea de şanse a femeilor şi bărbaţilor, sunt dezirabile şi aplicate în practică, este de aşteptat ca autorităţile şi instituţiile publice să dorească să prezerve şi să promoveze principiul constituţional al autonomiei cultelor religioase faţă de stat şi astfel, să îl considere contrar promovării valorilor religioase, în cazul nostru, a simbolurilor religioase.
Principiul constituţional al egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi trebuie luat în considerare şi promovat în educaţie şi cu atât mai mult în unităţile publice de învăţământ.
Prin acceptarea simbolurilor religioase – în cazul nostru aparÅ£inând religiei creÅŸtin-ortodoxe – unităţile publice îşi asumă transmiterea (inclusiv) a valorilor de inferiorizare a femeilor, practicate de religia respectivă. Sunt deja cunoscute practicile religioase care inferiorizează femeia faţă de bărbat, începând de la naÅŸtere ÅŸi botez, până la căsătorie ÅŸi normele impuse relaÅ£iilor de cuplu dar ÅŸi în privinÅ£a funcÅ£iilor deÅ£inute în cadrul bisericii (a se vedea în acest sens, pentru detalii ÅŸi amănunte, Emil Moise, “Interpretarea Bibliei, sursă a discriminărilopr de gen în practicile religioase creÅŸtine din România”, în Revista Română de Drepturile Omului (Comitetul Helsinki), nr. 23, BucureÅŸti, 2002; lucrarea a fost publicată ÅŸi în Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr 6, Cluj, 2004, http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI).

Situaţia de drept
Într-o societate democratică, dreptul la educaţie este indispensabil pentru promovarea drepturilor fiinţei umane.
Art. 26.2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Fiinţei Umane  precizează că
ÃŽnvăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane ÅŸi întărirea respectului faţă de drepturile fiinÅ£ei umane ÅŸi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze înÅ£elegerea, toleranÅ£a, prietenia între toate popoarele ÅŸi toate grupurile rasiale sau religioase…

Art. 28 al Convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, menţionează că statele părţi asigură exercitarea dreptului la educaţie pe baza egalităţii de şanse şi sunt de acord, în baza art. 29, că educaţia copilului trebuie să urmărească cultivarea respectului pentru drepturile fiinţei umane şi libertăţile fundamentale şi totodată să urmărească pregătirea copilului să îşi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, într-un spirit de înţelegere, de pace, de toleranţă, de egaliate între sexe şi prietenie între grupurile etnice, naţionale şi religioase.
Art. 14. al Convenţiei impune statelor părţi respectarea dreptului copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, iar Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, stipulează, în articolul 25:
Copilul are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie.

În art. 146 al Legii 272/2004 se precizează că prevederile legii se completează cu alte reglementări care se referă la drepturile copilului, inclusiv cu prevederile cuprinse în convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

În conformitate cu prevederile art. 9 şi 14 ale Convenţiei Europene a Drepturilor Fiinţei Umane,
9.1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept include şi libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor.
9.2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.
14.Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie tebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie…

iar în conformitate cu prevederile art 1 al Protocolului nr. 12 la Convenţie,

1.1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie… 1.2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele menţionate în paragraful 1.

Prin art. 3 lit. d. şi a din Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învătămantului, adoptată la Paris, la 14.12.1964, ratificată de România prin Decretul 149/1964,

pentru a elimina sau preveni orice discriminare, statele participante îşi iau angajamentul să nu admită, în cazul unui ajutor eventual, dat sub orice formă, de către autorităţile publice instituţiilor de învăţămant, nici o preferinţă sau restricţie bazate exclusiv pe faptul că elevii/elevele aparţin unui grup determinat şi totodată să abroge orice dispoziţii legislative şi administrative şi să pună capăt oricăror practici administrative care ar comporta o discriminare în domeniul învăţămantului.

La 18 decembrie 1979 Adunarea Generală a ONU a adoptat Convenţia asupra  eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei  pe care România a ratificat-o la 7 ianuarie 1982. În afara raportului iniţial, guvernul României a prezentat Comitetului Pentru Eliminarea Discriminărilor faţă de Femei un al doilea raport combinat cu un al treilea (1992) şi al patrulea raport combinat cu al cincilea (2000) cu privire la implementarea Convenţiei în România.
Discriminarea faţă de femei este definită, în art. 1, ca fiind orice diferenţiere, excludere sau restricţie bazată pe sex, care are drept efect sau scop restrângerea pentru femei a posibilităţii de a se bucura de drepturile omului şi libertăţile fundamentale în domeniile politic, economic, social, cultural şi civil sau în orice alt domeniu.
În art. 2, sub imperativul condamnării de către state a discriminării faţă de femei sub toate formele sale, la litera f., statele se angajează în

luarea tuturor măsurilor corespunzătoare, inclusiv prin dispoziţii legislative, pentru modificarea sau abrogarea oricărei legi, dispozitii, cutume sau practici care constituie o discriminare faţă de femei.

De asemenea, în conformitate cu art. 5 lit a.,

statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a modifica schemele şi modelele de comportament social şi cultural al bărbatului şi femeii, pentru a se ajunge la eliminarea prejudecăţilor şi practicilor cutumiare sau de altă natură, care sunt bazate pe ideea de inferioritate sau superioritate a unui sex, sau pe imaginea şablon privind rolul bărbatului sau al femeii.

În privinţa educaţiei, în conformitate cu art. 10 lit c.,

statele părti vor lua măsurile corespunzătoare pentru eliminarea oricărei concepţii şablon privind rolul bărbatului şi al femeii la toate nivelurile şi în toate formele de învăţământ.
Constituţia României, precizează, în art. 29:

(1) libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă; nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale; (2) libertatea de conştiinţă este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc; (4) în relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă; (5) cultele religioase sunt autonome faţă de stat.
Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă (art. 85 alin (1) DIN Legea 272/2004).
Conform articolului 25, copilul are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi totodată (conform art. 22) la protejarea imaginii publice, ceea ce înseamnă că este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţa intimă şi privată (art. 22, alin (2)).
De asemenea, copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale (art. 47). Este interzisă privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol dezvoltarea mentală, spirituală, morală sau socială, sănătatea psihică, în orice instituţie care asigură educarea copiilor (art. 90).
Pe de altă parte, în conformitate cu art. 2, alin (2), şi cu art. 4 lit. g), principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, ca reprezentanţi legali ai acestuia, iar în baza art. 6, lit. d), g) şi k), printre principiile în conformitate cu care se realizează respectarea şi garantarea drepturilor copilului se numără primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului, respectarea demnităţii copilului şi asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului.
Părinţii sunt obligaţi să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului şi să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi formării profesionale a copilului (art. 32, lit. d) şi e)).
Mai mult, orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza autorităţile abilitate de lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau neglijenţă (art. 85, alin. (2)).
În conformitate cu art. 89, prin abuz asupra copilului se înţelege, printre altele, orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată dezvoltarea mentală, spirituală, morală sau socială, sau sănătatea psihică a copilului, iar prin neglijarea copilului se înţelege, printre altele, omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabiitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilităţi, fapt care pune în pericol dezvoltarea mentală, spirituală, morală sau socială, sau sănătatea psihică a copilului.
Conform prevederilor art. 1 al Declaraţiei pentru eliminarea toturor formelor de intoleranţă şi discriminare bazate pe religie sau convingere, elaborată de Adunarea Generală a O.N.U. în 1981, nimeni nu trebuie să fie subiectul vreunei obligaţii care ar diminua libertatea de a avea o religie sau o credinţă după propria alegere. În vederea realizării obiectivelor Declaraţiei expresia “intoleranţă şi discriminare bazate pe religie sau convingere” este definită ca “orice distincţie, excludere, restricţie sau preferinţă bazate pe religie sau convingere şi care au ca scop sau efect anularea sau diminuarea recunoaşterii, posedării sau exercitării, pe baze egale, a drepturilor şi libertăţilor fiinţei umane” (art. 2).
Conform art. 5. alin (3) al Declaraţiei, copilul trebuie să fie protejat de orice formă de discriminare pe bază de religie sau convingere şi trebuie să fie educat în spiritul înţelegerii, toleranţei, prieteniei, respectului pentru libertatea de religie şi convingere a altora, în deplină conştienţă a faptului că energia şi talentele sale trebuie să fie devotate în a sluji semenilor/semenelor săi/sale.
Or, acceptarea unor simboluri religioase pe pereţii claselor din şcolile publice, cu excepţia orei de Religie, a cărei frecvenţă este facultativă, conduce la inocularea unor comportamente reciproce de respingere.
Dsicriminarea în domeniul învăţămantului constituie o violare a drepturilor fiinţei umane, iar libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie sunt elemente fundamentale în concepţia fiecăruia/ fiecăreia despre viaţa personală, trebuind astfel să fie în întregime respectate şi garantate.
ÃŽn acord cu cele menÅ£ionate, luând în considerare primordialitatea interesului superior al copilului ÅŸi faptul că afiÅŸarea obstinantă a simbolurilor religioase pe pereÅ£ii ÅŸcolilor publice reprezintă, prin amploare ÅŸi frecvenţă, dar mai ales prin efecte, cel mai sever abuz la care sunt supuÅŸi copiii în sistemul de educaÅ£ie, vă rog să dispuneÅ£i retragerea de pe pereÅ£ii publici ai cancelariilor, holurilor ÅŸi sălilor de clasă – atât în ÅŸcoala unde învaţă fetiÅ£a mea, Liceul de Artă Margareta Sterian, cât ÅŸi în toate celelalte ÅŸcoli din judeÅ£ul Buzău – a simbolurilor religioase, cu excepÅ£ia orelor în care se desfăşoară disciplina – cu caracter facultativ – Religie.

Vă rog, Domnule Preşedinte, să primiţi distinsele mele consideraţii,
Emil Moise                                                                    12.08.2006
Domnului Preşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

About the author

143 comments

 • in cazul adoptarii acestui demers, va aparea nevoia reala a infiintarii de ÅŸcoli publice confesionale, asa cum sunt in Germania, Franta si alte tari spre ale caror jurisprudente doriti sa la adoptam

  nu cunosc si mi-as dori sa stiu, din punct de vedere juridic exista pentru atei un corespondent al juramantului pe Biblie al unui crestin?

 • Salut Mihai, cred ca toate religiile au dreptul sa iti stabilieasca unitati de invatamant in Romania, in conditiile respectarii programei educationale minime. Asadar cadrul legal exista si acum. Mai mult, eu sunt chiar de acord ca statul sa sustina asemenea intitiative. Esential este insa ca invatamantul public sa fie non-ideologizat, cred ca sunt in asentimentul tau. Si tarile pe care le enumeri au mers in directia asta.

  Referitor la intrebarea cu juramantul pe Biblie, stiu ca la depunerea juramintelor demnitarilor este prevazuta aceasta ipoteza, insa nu mai stiu exact cum este rezolvata. Personal, consider ca cuvantul meu este o forma de juramant. Adica, nu cred ca procentajul respectarii juramintelor este mai mare decat cel al “darii cuvantului”. Impresia mea este populatia este destul de omogena din punctul de vedere al moralitatii, indiferent de atitudinea spirituala adoptata.

  Horia, chiar ma gandeam sa facem o forma de petitii online pentru viitor pentru actiunile civice care se vor intreprinde. Fiecare semnatura insemna foarte mult.

 • Sincer, Mihai, eu cred ca este de ajuns. Adica, chiar daca as fi crestin practicant, as prefera sa imi dau cuvantul decat sa jur. Pentru ca tine de noi, de cuvantul nostru, sa facem sau sa nu facem ceva.
  De ce nu se face asta mai des? Din cauza reminescentelor institutionale, ca sa folosesc un eufemism politicos.

 • “Exista o serie de oameni care isi dedica toata energia unui scop cand cred in el. Desi este mult mai usor sa bagi capul in nisip si sa spui ca ‘Asta este, traim in Romania, n-ai ce face’.”

  Nu cred ca e vorba de bagat capul in nisip, si cu siguranta acest individ are tot corpul ingropat in el. Omul acesta trebuie apreciat ca isi dedica timpul pentru o cauza atat de nobila (sunt constient ca majoritatea elevilor se simt discriminati atunci cand vad o icoana in salile de curs…toti si-ar dori statuete cu Buddha, o editie a Coranului la loc de cinste, reprezentari 666 pe fiecare podea, etc…), dar sincer nu am auzit vreodata ca aceasta problema sa fie “a real issue”.

  “… cred ca toate religiile au dreptul sa iti stabilieasca unitati de invatamant in Romania, in conditiile respectarii programei educationale minime.”. Evident ca au dreptul. Evident ca esti cu capul.

  Ah, si ai postat o lunga lista de indivizi care nu au ce face pe acasa si “lupta” pentru drepturile omului … Daca s-ar putea sa exemplifici aici drepturile care sunt incalcate majoritatea romanilor, pentru ca deja sunt foarte curios…

 • Iti multumesc, Bogdan, pentru modalitatea foarte pertinenta in care ti-ai expus agumentele si pentru modul lipsit de orice atac la persoana in care ti-ai exprimat pozita.

  Daca poti, as dori sa imi dai tu exemplu de drepturi incalcate majoritatii romanilor si eu te asigur ca voi face tot posibilul se le aduc in vizorul celor care isi pot exprima o pozitie in legatura cu respectivele cazuri.

  Te rog insa sa intelegi ca, indiferent daca o incalcare a drepturilor priveste o majoritate sau o minoritate, incalcarea are aceasi gravitate. Ea nu devine “real issue” cand trece de un milion de persoane efectate. Incalcarile nu trebuie sa existe. Punct.

 • sa inteleg ca nu admiteti icoanele cu Stefan cel Mare in scoli ?

  uite asa ajungem sa ne intrebam care este brandul Romania, cand de fapt noi nu mai avem identitate nationala

 • In ce ma priveste, nu admit ABSOLUT NICI UN FEL de icoane in scoli. Nu sint de acord nici cu predarea religiei in scoli, daca tot s-a adus vorba desprte asta. E treaba fiecaruia ce crede si in ce sau cine crede, dar s-o faca indaratul propriei teste, a propriului habitat sau a bisericii, moscheii sau templului sau. NU in scoala, unde profesorul de biologie se chinuie sa-i bage in cap copilului ideea de evolutionism, numai ca sa vina dupa aia vreun popa ratat care sa ii explice ca Doamne-Doamne a facut lumea in sapte zile, ca ma-sa-i curva daca o face cu tac-su’ cind e pe ciclu sau ca tac-su’ e un pacatos care-o sa mearga in iad fiindca nu da doi bani pe elucubratiile spuse de popi (chiar daca tac-su nu bea, nu-si bate nevasta, isi plateste la zi impozitele si are oroare de violenta).
  A se slabi, prin urmare, cu icoane si religie in scoli. Fiica mea n-o sa fie obligata sa participe la asa ceva.

 • One more thing: brandul Romaniei, la ora asta? Tara nimanui? Tara de cacat, cu oameni puturosi? Tara de inculti care nu citesc decit 1 carte si jumatate pe cap de locuitor, in toata viata lor? Pe care-o alegi, musiu? Asta fiindca tot vorbim de dictatura majoritatii cretin-ortodoxe…

 • daca doreste note bune la scoala care sa ii asigure o cariera de succes, fiica ta o sa fie obligata sa invete de martirul Constantin Brancoveanu si de Sfantul Stefan cel Mare; si daca tot nu iti place ideea asta o sa poti curand sa te deplasezi in alte tari din UE, pentru ca ea sa invete istoria acelor tari

  eu prefer brandul Romaniei ca fiind dat de portul popular si de cantecele populare pe care le cantau strabunicii mei

 • Una e sa invete despre Stefan si Brincoveanu la istorie, si alta la religie. Asta incercam sa subliniez. Cit despre invitatia ta catre alte zari de soare pline, nu, multumesc. Mi-aduce aminte de invitatiile pe care le adreseaza funariotii ungurilor. Prin urmare, n-am sa o onorez, asa cum n-am onorat nici invitatiile funariotilor, nici pe cele ale lui Vadim sau Nastase. Romania e si tara mea, si a lui Moise si a Catastifului, nu doar a acriturilor nationaliste. This is a free country, hombre si, ca atare, fiica mea e libera sa NU frecventeze orele de religie si sa nu-i fie impuse vederii imitatiile de cacat care se afiseaza prin scoli sub numele de icoane.
  Numai o intrebare, din pura curiozitate: tu votezi cu Vadim sau cu Jiji?

 • este o utopie de extrema stanga ( in aceeasi zona cu comunistii ) sa desprinzi pe Stefan cel Mare de bisericile pe care le-a construit, sa desprinzi pe Constantin Brancoveanu de faptul ca a murit ca un mucenic
  nu ti-am facut nici o invitatie sa pleci, dar in UE o sa fie mult mai usor sa te deznationalizezi, spre deosebire de Romania unde fiicei tale o sa i se aduca aminte la istorie de ceea ce incadrezi la acrituri nationaliste

  tu ai vota pentru persoane? eu as incerca sa votez pentru principii si doctrine

 • Prefer sa ma deznationalizez la mine acasa. Si nu vorbeam de istorie, ci de religia predata in scoli. Care e o porcarie. N-o intoarce ca la Ploiesti. Stefan cel SFINT? Halal religie care glorifica un individ care a incalcat cu aplicatie toate cele zece porunci… Chiar daca asta nu i-a diminuat semnificatia din perspectiva istorica. Religia e de cacat, nu cei care, volens-nolens, sint transformati in mascotele ei.
  Inca oarece: in Romania, a vota pentru idei e o utopie. Asta nu ma impiedica sa votez, din 90 incoace, cu liberalii, in speranta ca doar-doar s-o ridica din marea lor masa de mediocritati unul care sa inteleaga ce inseamna liberalismul. Inca mai sper.

 • mai frate modul in care vorbesti tu de religie te pune pe aceeasi treapta de manifestare a intolerantei cu Vadim

  si au fost Sfinti care au facut pacate mai mari decat Stefan cel Mare, dar nu stiu daca nu arunc vorbele in vant spunandu-ti lucrurile astea de bun simt

  fiica ta nu este obligata sa creada, dar este obligata sa invete istoria religiei; asta se face la ora de religie, nu ii da nimeni nota pe cum se roage, nu ia nota pe respectarea celor 7 pacate capitale

 • Mihai, la materia Religie se invata/imprima dogma, din pacate, si nu istoria religiei. Uite de exemplu cum suna programa de clasa VII-VIII: http://www.edu.ro/index.php/articles/6138

  Cat priveste icoanele, parerea mea este ca diminueaza personalitatile istorice. Stefan cel Mare a fost un domnitor mare, la fel si Constantin Brancoveanu, insa cred ca au avut si faptele lor mai putin bune. Asa merge politica, in definitiv. Cred ca o prezentare obiectiva a domniilor lor este mult mai benefica decat una idealizata.

  Apropo de icoane, uite o chestie interesanta Sfantul Augustin era negru, dar in majoritatea picturilor religioase este zugravit alb. Ca sa nu mai vorbim de Isus care avea trasaturi semite, nu, insa este zugravit intotdeauna mai aproape de tipicul nordic. Cam asta e temerea mea in legatura cu icoanele: sunt impregate cu o forta de convingere prea mare pentru copii care abia acum se formeaza si din aceasta cauza le pot anihila dorinta de a cerceta.

 • dogma, sa inteleg ca tu desprinzi total intelegerea doctrinelor politice de invatarea istoriei? dogma este o doctrina, si la istorie se invata si care a fost doctrina comunistilor, de ce au facut ceea ce au facut, chiar daca nu esti de acord cu ei

  eu as pune o icoana cu Stefan cel Mare sau cu Constantin Brancoveanu in fiecare scoala romaneasca, prentru ca romanii sa creasca in cunostinta identitatii proprii

  mie nu mi-au anihilat icoanele dorinta de a cerceta, orice copil care va afla amanuntele pe care le prezinti aici va dori sa cerceteze sa combata; nu i se anihileaza dorinta de cercetare, dimpotriva, va dori sa afle tot ce se poate despre Stefan cel Mare

 • Uite o definitie foarte buna a istoriei religiei:
  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Religions

  Daca o comparam cu programa, o sa vezi ca predarea religiei nu se face la nivelul unei prezentari socio-culturale neangajate, din perspectiva istorica, ci la nivelul dogmatic. Testul cel mai simplu ar fi faptul ca programele sunt segregate pe religii (catolici, ortodocsi, evanghelisti etc) si ca nu exista nicaieri o prezentare comparata a religiilor (de tipul unii sunt asa, alti sunt asa, fara sa se spuna “da’ noi avem dreptate”).

  Cat priveste Stefan cel Mare sau Constantin Brancoveanu, ma tem ca ei nu reprezinta tocmai identitatea romana – reprezinta pozitiile a doi domnitori (unul medieval, celalalt renascentist) cu tarele lor si atitudinile lor pozitive. Daca acceptam ca Stefan cel Mare este stalpul de bolta al identitatii romanesti, acceptam si atacurile sale impotriva fratilor munteni si pofta sexuala nestapanita? Daca il luam pe Brancoveanu ca exponent al romanitatii, includem aici si atitudinea fata de taranime? Si cum le vom putea explica copiilor ca aceste “icoane” sunt atat de imperfecte?

 • cum spuneam sunt Sfinti care au facut pacate mai mari decat Stefan cel Mare
  cand vom sti ca pe langa faptele noastre cele mai bune, sa ne asumam si greselile noastre, atunci vom putea profita de partile bune si vom avea de unde sa dezvoltam ( http://blog.360.yahoo.com/onofreiciuc?p=361 ); eu nu sunt pentru educatia copiilor cu modele perfecte

  mi se pare normal sa existe o programa segregata pe religii, pentru ca fiecare doreste sa invete preponderent despre subiectul pe care il intereseaza, iar pe langa cele 3-4 programe ale celor 3-4 religii principale, ar fi excelent sa existe si o programa comparata, ca sa ai de unde alege

 • Mihai, eu nu ma pricep prea mult la hagiografie, dar daca mi-ai da alte exemple de sfinti cu pacate as fi foarte interesant sa aprofundez subiectul. Ce difera atunci un sfant failibil de un om normal?

  Cat priveste introducerea unei istorii comparate a religiilor, cred si eu ca aceasta ar fi o chestie foarte buna, daca s-ar face la modul non-partinic. E fascinant, intr-adevar, sa studiezi evolutia conceptului de divinitate, acidentele socio-istorice care au schimbat taberele, modurile foarte politice in care in care au fost anumite decizii pe care noi le credem de natura spirituala (conciliile bunaoara) si asa mai departe.

 • eu nu cunosc hagiografie, nici atat; vorbesc in nume personal

  diferenta consta in asumarea greselilor (recunoastere si lupta cu sine insusi pentru a nu le repeta) si in faptele bune pe care le face ( repararea greselilor )

  ce sunt greselile? iti dau niste exemple:
  * atunci cand ne distrugem pe noi insine
  * atunci cand distrugem alti oameni
  * atunci cand distrugem ordinea fireasca a naturii / lumii ; de exemplu prin poluare

 • ma bag si eu, nu neaparat ca sa tin partea cuiva
  (eu 1 snt pt. sincretism, snt de parere ca ochiul lui allah = ochiul lui iehova, intruct ambii snt Unul & Acelasi; precum si crucea egipteana poate functiona ca insemn crestin etc., dar nu luati in seama idiosincraziile mele)
  in noile legiferari care or fi in domeniul Scoala/Biserica ar fi bine sa se tina seama de istorie, specific national, cultura/traditie.
  in romania primele scoli au fost facute de popi; chiar asa li se spune (inca) profilor = dascali!
  fara popi care sa predea, fara scoli ca aceea in care a invatat creanga, am fi azi o cultura si mai mica dect sntem; si mai mimetica, si mai lipsita de personalitate, si mai ahtiata sa preia pe negndite mode si vinticele de aiurea…
  poate ca nu icoana cu stf cel mare ar merita pusa in clase, ci poza (icon-ul…) lui antim ivireanul (mitropolit, sanctificat mai de mult), caruia ii datoram prima carte in lb. romana
  ok, avem invatamnt laic, mergem pe teoria evolutionista si toate cele. dar o forma de respect, de piosenie laica, neincarcata teologic, dar nici complet iconoclasta, se poate admite, oare? ca vorba aceea: e pacat de dz…

 • Ideea cu Antim Ivireanul e chiar buna. Da, la ideea asta subscriu. Intr-o scoala, unde se invata CARTE (sau asa se presupune c-ar trebui sa fie), locul de pe perete i se cuvine unui carturar. Si o precizare: n-am spus nicaieri ca pruncii ar trebui educati sa nu respecte biserica. Dimpotriva, cred ca ar trebui sa respecte optiunea oricui. Inclusiv a unuia lipsit de credinte, precum subsemnatul.

 • E trist ca se pun pe picior de egalitate stiintele cu religia si asta dintr-o politete
  de prost gust. De cand a devenit necesar sa punem rationalul si irationalul in aceeasi desaga si sa
  invitam pe cinva sa “aleaga” ?
  Am trait prea mult timp in mirosul de hoit al crestinismului ca sa mai avem luciditatea sa vedem
  cat de absurd e sa punem povara formarii noaste religioase in spatele copiilor nostri.

 • libertatea alegerii este propovaduita de crestini, ca si de atei; mai putin de extremisti ( de dreapta sau de stanga )

  cine isi face formare religioasa pe spatele copiilor?

 • Unii s-au “nascut” crestini desi nu am avut nici un cuvant de spus in asta si nu pentru ca nu am avut din ce alege (nici macar nu s-a pus problema alegerii) ci din simplu fapt ca am fost stampilati cu religia parintilor nostri; iar acum parintii repeta reteta. L-a asta ma refeream cand vorbeam de formare.
  Iar privind libertatea alegerii la crestini, un documnt care e o dovada a contrariului este vechiul testament (iti trebuie un stomac tarte si putina gandire critica ca sa-l citesti si ca sa nu tragi concluzii deja prescrise).

 • depinde de varsta, cresterea copiilor este un fenomen complex pe diferite etape, sunt momente cand parintii decid pentru copii, si apoi o data cu cresterea copilului, acesta decide din ce in ce mai mult singur, fiind doar indrumat de parinte, pentru ca in final sa fie singur pe picioarele sale

  cei care la 20-30 de ani se simt stampilati de deciziile parintilor, nu sunt suficient de maturi pentru ca nu sunt suficient de responsabili ca sa isi ia singuri viata in maini

 • Ah, stai, cred ca n-am fost suficient de explicit. Ma refer la aceeasi, vecinica, polarizare de cacat. Stefan cel Mare si Fu(s)tangiu vs Dicatura Rationalismului Gonflabil cu Tenta Viole(n)t-Singeroasa. Eu nu cred ca astia sint adevarati. Parc-as urmari partea a tzshpea de la Nightmare on Elm Street, cu actori de duminica imprumutati de la caminantele cultural.

 • Try me, Templierule. abe.golam@gmail.com (baga niste acatiste duminica, poate ma virusez)

  OnTopic ai ceva de spus? Intr-o scoala PUBLICA dntr-un stat LAIC in care dau ochii cu lumea asta puturoasa niste copii FARA discernamint, NU au ce cauta insemne religioase, cu exceptia locurilor special amenajate, in speta salile unde se preda FACULTATIV religia. Precum in locurile pentru nefumatori, asa si pre pamint, okay? Afisate oriunde altundeva, insemnele astea sint off topic si out of focus.

  Il mai freci mult pe Stefanitza Wannabee sau incerci o fraza cu miez? Ca poate ma calmez 😉

  (si stam de vorba)

 • pentru nefumatori este lege , noua regula de interzicere a insemnelor religioase nu are nici o baza legala

  eu nu stiu, dar poate imi spui tu, din ce film ai aflat ca Romania e stat LAIC ?

 • george: stiinta si religia au fost in aceeasi desaga de la inceput. modernitatea le-a separat, si nu sint eu in masura sa judec daca a fost bine sau rau. (dar tu?)
  crestinismul nu e o religie 100% irationala, cu un caracter numinos atit de pronuntat cum snt de pilda panteismele sau animismele. altminteri ar trebui declarati eretici alde toma de aquino sau william ockham. pe de cealalta parte, mai bine de 80% din scrierile lui newton au avut caracter teologic/spiritual: un adev. corp nevazut al aisbergului. ultimul trend in studiul lui newton e sa cercetezi cum legile mecanicii au fost determinate de rugaciune, asceza, framintari religioase etc. tare, huh?
  cred ca o dezbatere pe tarim romanesc pe topicul Scoala vs Biserica ar putea fi de folos si in V, unde lucrurile snt departe de a se fi lamurit. as vrea sa va transmit admiratia mea pt. tinuta (generala a) discutiei.

 • Draga Textierule, cu un Mihai care intre doua consideratii despre Stefanitza cel Mijlociu a uitat ca Romania e un stat laic si cu un George care se intreaba cu o retorica semifascista “De cand a devenit necesar sa punem rationalul si irationalul in aceeasi desaga si sa
  invitam pe cinva sa “aleaga” ?” tre’sa fii taaare optimist ca sa poti saluta cu seninatate tinuta discutiei. Imi pare rau ca te-ai simtit luat in tarbaca, ideea generala este ca indivizii de mai sus sint si vor ramine incremeniti in propriile lor proiecte, n-ai cum sa-i urnesti din ele. Astia sintem si cu asta defilam.

 • draga noize, ma bucur ca apreciezi supletea in gindire si acuzi incremenirea. daca urmarim dezbaterile de ctiva ani din uk, f si d, o sa vezi ca noi ca polemisti pe tema asta sntem inca nste gratiosi nuferi imaculati.
  apropo de statul laic etc. incerc sa fac un rezumat, scuze pt. cei care se vor simti dascaliti (apropo de soarta cuv. dascal): o data ce ro a admis valori ca democratia & drp. omului, a admis drp. cetatenilor la practicarea indiferent carei confesiuni, inclusiv satanism, paginism, voodoo etc. in acest moment, indif. de alte considerente, cum ar fi traditia BOR de cooperare tacita cu statul etc., este garantat drp de a te inchina cui vrei tu etc.
  acuma: daca statul il prinde pe satanist ca face sacrificii umane, se cheama ca drp lui la confesiune a incalcat drp altuia la viata si il baga la zdup. idem daca vine mulder si scully si demonstreaza ca practicantul de voodoo produce imbolnaviri la distanta prin inteparea papuselelor etc. iar dupa acest principiu, al lui ‘live & let live’, ramine sa se stabileasca daca, cum si cit etalarea in scoli de obiecte ale unui anumit cult face rau altor culte. simplu, nu?
  eu 1 nu dau verdicte. eu, daca snt chitit pe ceva, este sa atentionez ca e pacat sa preluam si de data asta pe nemestecate legi gata facute de ue, din conformism, lene a gindirii, supusenie etc.; si sa evitam astfel o discutie serioasa, o cntarire a prourilor si contrelor, mai ales intr-un domeniu in care specificul romnesc e delicat si problematic. mai mult, tocmai acst caracter romnesc interesant ne poate califica sa ii luminam si pe altii (da, ok, snt 8imist, va las sa-mi ziceti naiv, biet copil & mielul lui dz.; adev. e ca ma buseste si pe mine risul, dar stiu ca oficial am dreptate… in +, stiu ca cine gndeste pozitiv are mai multe sanse de reusita)

 • Textier, link me up please >>>
  “daca urmarim dezbaterile de ctiva ani din uk, f si d, o sa vezi ca noi ca polemisti pe tema asta sntem inca nste gratiosi nuferi imaculati.”

 • Asa cum am si scris in articolul meu, cer interventia lui Gigi Becali.

  Sa vina unu sa il ia pe ala de gat, ca se pare ca cu vorba buna nu se poate face nimic cu asa oameni.

 • Draga Alex, “articolul” tau este doar o insiruire de insulte gratuite. Draga Textierule, struneste-ti te rog optimismul. Ghici de ce.

 • Insulte gratuite ? Nicigand.

  M-am gandit sa-i porcaiesc pentru ca chiar sunt asa cum i-am numit. Daca zici ca sunt gratuite inseamna ca esti de acord cu ei !

 • Poate sint de acord…poate nu. Sa zicem ca sint ;). Ce vei hotari in privinta mea? Ma dai pe mina lui Jiji sau imi dai semn de mila Mariei Tale? 🙂

 • Aveti perfecta dreptate! Scoala publica trebuie sa fie echidistanta pentru toate religiile si confesiunile! Simbolurile religioase ar putea induce stari de frustare pentru copilul care apartine unei alte religii sau confesiuni! Educatia religioasa ar trebui sa fie apanajul familiei sau/si bisericii. Democratia si drepturile omului nu sunt proprii numai unui singur cult! Sau democratia nu este si pentru catei?

 • de ce sa fii frustrat cand vezi o icoana? cred ca din orgoliu si din intoleranta, sau poate din bun simt comunist

  trebuie educata frustrarea pe care o simtim cand vedem o femeie musulmana purtand iasmac, un crestin cu o cruce la gat, sau un evreu cu palarie si favoriti ; traim intr-un stat in care toate religiile sunt tolerate, iar statul are chiar obligatia de a le sustine in anumite institutii

  cei care adopta intoleranta isi bat joc de cei care au murit in ’89

 • Mihai, eu zic asa, ca pentru fiecare icoana scoasa, sa zicem, dintr-o cancelarie sau dintr-un laborator de chimie, sa se puna inca 25 de icoane in fiecare biserica si sa se dea o jumatate de ora pe luna la TV pentru ca BOR sa-si poate prezenta cu mai multa usurinta business-ul program. Aaa…pardon, platforma program.

 • in ceea ce priveste un laborator de chimie, prezenta unei icoane poate fi acceptata pentru ora fiecarei clase in parte, la sedinta cu parintii a clasei; daca parintii doresc, nu exista nici un o ilegalitate si nimeni nu este prejudiciat cu nimic, de ce vrei tu sa le interzici aceasta alegere?

  cancelaria este spatiul profesorilor, prezenta icoanei in cancelarie ramane la decizia colectivului de profesori

 • Imi place logica dlor Ursu, Moise et co! Lupta impotriva discriminarii printr-o … discriminare. Vorbesc de dreptul copiilor la educatie, dar le refuza un aspect foarte important – aspectul spiritual, care intotdeauna a fost, este si va fi esential (o educatie holista, plenara, nu se poate face pedaland doar pe oferirea unui punct de vedere – cel “sciintist”).
  Sa “uite” cumva domniile lor ca, urmand calea acestui iconoclasm, ar putea ajunge sa nu le mai poata oferi copiilor lor cam nici un fel de educatie (de la piramide, pana comunism, flower power etc. avem de-a face cu simboluri religioase). Lupta impotriva “ideologiei”, reprezentata prin religie, dar “uita” de experienta lui Michelson-Morley, de principiul de incertitudine al lui Werner-Heisenberg, teoria relativitatii si relativitatii generalizate, de pluralitatea planurilor de constiinta, de geometriile neeuclidiene, de faptul ca axiomele nu pot fi demonstrate, ca legile fizice au caracter statistic si probabilistic, de faptul ca limbajul nu este un mijloc cert de comunicare. Deci, singura cale ce ramane deschisa (pe care domniile lor, se pare ca tocmai asta vor, sa o inchida, placandu/le mai mul sentimentul de incertitudine, care este totuna cu angoasa – semnul speciei umane, numarul cromozomic pe plan psihic) este cea a liberei credinte.
  Extra-stong, brother!

 • Dragos, daca singurul mod in care se poate sustine o religie este orientarea ‘nevinovata’, pur inocenta, a copiilor spre ea, atunci, poate ca se cuvine sa dispara. Desi cred ca asta e doar un scenariu sefe…si inca unul cotat prost pe IMDb 😉

 • It’s too strange!
  Ideea nu e orientarea (“bagarea in cap”, cum zicea dl Ursu despre evolutionism, despre care, cica, ar vorbi biologia)! Dimpotriva. Toti vorbesc de libertate, ori, libertatea este posibilitatea de a alege. Cum poti alege daca nu ti se ofera, nu cunosti etc?
  Religia, mai ales ca ora din cadrul curriculumului, ofera o (alta) perspectiva de abordare a realitatii, realitate care nu e nicidecum “simplista”, dupa cum li se pare “scientistilor”, asa cum se vede si din noile cercetari din cosmologie, fizica cuantica, biologie – neurostiinte etc (in urma acestora se prea vede ca religia nu a spus prostii, povesti, aberatii, chiar daca a facut-o chiar acum mii de ani).
  Singurul motiv al luptei impotriva acestei “discipline”, chiar daca o fac in numele copiilor lor, este frica de a se vedea pe ei insisi asa cum sunt si neputinta de a fi ceea ce sunt (“Orice om e intotdeauna infinit mai mult decat ceea ce ar fi daca ar fi numai ce este” – Heidegger)

 • Dragos, sa presupunem ca ai 9 ani. Iti ofer acest mar. Te rog sa alegi din totalul de mere oferite ceea ce doresti, insa doar dupa o matura chibzuinta, cum ii sade bine unui copil de 9 ani.

 • Dar de ce sa aleaga doar din totalul de mere, format dintr-un singur mar?! Se stie ca, mai ales, copiii ar cam vrea banane, kiwi, capsune etc.
  Cam cum ar fi, ca peste ceva ani, fata dlui Ursu, despre care zicea el ca nu va fi nevoita (obligata) sa faca asa ceva, sa-i ceara socoteala de ce a privat-o de niste elementare cunostinte de spritualitate, de cultura religioasa! Doar pentru ca domnia sa considera ca este de … ?
  Acest lucru nu-l inteleg: cum poti sa opresti pe cineva de la o parte de cultura, istorie a omenirii?! Din iubire … parinteasca? (A mai fost in istorie Tatucu popoarelor) Asta in conditiile in care toate teoriile stiintifice, curentele culturale (artistice, filosofice, psihologice etc.) se bazeaza pe … ipoteze, mai mult sau mai putin fericite …
  Deci, daca ar fi sa urmam logica “catastifoizilor”, orice nu e testabil e … si n-ar mai trebui bagat in seama si oferit de scoala. Ori, tocmai in asta sta progresul – in a prelua “imposibilul” si al face posibil.

 • Draga Dragos,

  Imi pare rau dar nu pricep care ce doresti sa spui prin < >. As dori sa imi definesti aceasta sintagma. Consider ca punctele de vedere exprimate aici sunt puncte de vedere pur personale si ca nu exista o relatie de apartenenta la vreun grup a celor care comenteaza pe acest blog.

  Daca ar exista un grup (catastifoizilor) te-ai afla si tu in el ?

  Si inca or rugaminte, te rog sa imi explici si mie cum Michelson-Morley, Goedel, Fermat sau Riemann confirma existenta unui Dumnezeu care are nevoie de icoane pentru a fi venerat. Ma tem ca in reductionismul meu stintific tind sa cred comentariul tau un amestec confuz de nume si notiuni care insa nu ma conving cu numic. Sunt insa deschis la explicatiile tale. Iti multumesc.

 • Iconofilia nu stiu daca salveaza sau nu Romania, dar orice are ca sufix “clasmos”=distrugere, “machos”=lupta razboi, e foarte probabil ca da.
  Chestia cu jiji e tare, e apanajul forte al argumentarii “catastifoizilor” (unora dintre ei).
  A, n-am definit “catastifoid” – cel care lupta cu toata indarjirea impotriva a ceva (pentru ca asa vrea sistemul lui muscular, pentru a epata cabotinic si sfetodoctic – cazul lui Emil Moise), dar amestecand principii de drepturile omului, constitutionale, si facand-o in numele altora (copiilor in cazul de fata). Adica, ofurile personale le proiecteaza asupra altora, apoi se iau la lupta pentru ele.
  Nici nu-i interesa, in meseria lor – logica, fizica, mecanica etc. – problema reprezentarii lui Dumnezeu in icoane! Mai mult, Einstein vorbea de Dumnezeu, de principiu universal, dar nu personal – deci, nereprezentabil. Nici nu vreau sa conving pe cineva. Fiecare se convinge (sau nu) personal – in urma studiului, experientei etc.
  Problema, in cazul icoanelor din spatiul public, e: afara cu Tatarascu, Grigorescu, Rafael, Michelangelo, Rubliov, Teofan Grecu, jos cu picturile murale (a propos, clipurile publicitare si albumele de prezentare a Romaniei au foarte multe prezentari de picturi murale al man. din N. Moldovei – jos cu ele), sa nu le lezeze constiinta elevilor.

 • Dear Sir (Catalin),
  Ca tot ai amintit de niste matematicieni:
  – ce zici despre realitatea obiectelor matematice, despre abstractizarile acesteia: ideea de numar, figurile geometrice, constructiile intemeiate pe relatia de echivalenta, elementele ideale etc.;
  – ce zici de jocul sau cu infinitul: tipurile de infinit, interactiunea dintre finit si infinit;
  – ce zici de multimea Mandelbrot etc.
  – Godel, prin celebrele sale teoreme, a sustinut conceptia “platonica” a matematicii (pe langa formalismul hilbertian si intuitionismul brouwerian). Ideea e ca, in orice sistem formal exista afirmatii pe care le putem vedea ca fiind adevarate, dar carora nu le putem atribui valoarea de adevar (un sistem formal de axiome, necontradictoriu, contine si afirmatii care nu sunt nici demonstrabile, nici nedemonstrabile prin procedee permise in sistem). Orice sistem formal are caracer provizoriu si artificial.
  De aceea, mi se pare ciudat a nega ceva despre care unii zic ca ar fi ceva, chiar daca altii zic ca nu. Oricum merita incercari.

 • Cred ca justificarile domniei-tale reprezinta niste elucubratii de la un capat la altul, domnule profesor. Nu au niciun suport istoric, psihologi ori social. Iti reamintesc faptul ca aici in spatiul pe care domnia-ta il numeste cu nedemenitate, implicit, asupritor al celor de alta religie, si-au gasit adapost husitii care au si intemieat orasul Husi, landerii din Austria, lipovenii din Rusia, bulgarii catolici si altii. Mergi in scoli, pe strada sau unde vei dori, domnia-ta, oriunde altundeva decat prin biroul de unde ai scornit aceste lucruri despre poporul roamn, crestin prin excelenta.
  Cu dragoste crestina, iti spun:revino, frate, la drumul cel drept…

 • una e ce considera fiecare ca e mai bine, cu sau fara icoane – acest subiect nici nu conteaza, decat pentru o balacareala dimboviteana

  si alta este sa dai lege de interdictie a icoanelor; pedepsind cu inchisoarea pe cei care nu respecta aceasta lege

 • daca ajungem si aici noi chiar ca suntem un neam fara identitate, niste jegosi, nu ar trebui sa mai existam. pana si musulmanii isi afiseaza peste tot, dar absolut peste tot ochiul lui alah, in toate tarile budiste vezi simboluri buda puse peste tot, evreii ce sa mai zic, ei poarta simboluri ale credintei lor peste tot. noi l-am avut pe ceausescu, si acum cand in sfarsit avem libertatea sa aratam lumii ca noi suntem popor crestin, nici asta nu o putem face, ca vine un satana care invoca motive tampite. de ce nu ar face si turcii asa domnule? sa-si scoata simbolurile lui alah de peste tot din cauza de discriminare? intotdeauna noi a trebuit sa ne luam dupa guri spurcate si vedeti foarte bine ce suntem, ce am ajuns si unde vom ajunge!? vom fi intotdeauna NIMENI!!!!!

 • crucea de la Crucea Rosie sau semiluna de la Semiluna Rosie se doresc interzise de asemenea ?

  ce facem daca avem in clasa o trusa de prim ajutor ? o vopsim in alb in intregime?

 • Draga Lee,

  Spune-mi te rog care este identitatea poporului roman la momentul acesta? Acele trasaturi de caracter si valori spirituale pe care le regasesti in marea majoritatea a omenilor. Cat priveste atributul de “jegosi” pentru asta cred ca sapunul e rezolvarea, nu prezenta icoanelor.
  Si banuiesc ca nu natiunile arabe sunt cele dupa modelul carora doresti sa te ghidezi.

  Mihai, intrebarea e absurda. Pe cuvant, chiar daca ai ale parere decat ale mele te respect ca un interlocutor rational. De ce nu intrebi daca o sa se schimbe si plusul din matematica si X-ul ca seamana cu o cruce?

 • ai dreptate Catalin, si eu cred ca exemplul cu eliminarea Crucii Rosii e absurd, este in aceeasi zona de absurditate cu eliminarea simbolurile ce vin din religie

  – + x / nu stiu sa vina din vreo credinta religioasa

 • Icoana nu simbolizeaza crestinismul, ci este o forma de inchinare la idoli, lucru pe care Biblia il numeste pacat. A fi roman nu inseamna a fi idolatru.

 • “Neutralitatea confesională…” – asa trebuie sa fie romanii? neutrii? noi nu avem niciodata nici un cuvant de spus lumii? decat ceausescu, dracula, copii maltratati…etc, mai nou dorim si scoaterea simbolului nostru religios din scoli.
  ,,principiul egalitatii intre culte…” – de ce sa-l folosim doar noi romanii? de ce noi sa avem principii doar cand e vorba de scoaterea icoanelor din scoli? de ce nu avem principii si cand galeriile cluburilor sportive vandalizeaza un avion?

 • Ma uit la emisiunea lui moraru, cu nea Jiji si gasca lui de intelectuali cu simbrie, in frunte cu Alex Stoenescu si nu-mi vine sa cred ce vad. E o liota de babe care cred ca au iesit ultima data pe strada ca sa aplaude minerii in 15 iunie 90, care jubileaza la fiecare mitocanie a lui Jiji. Stoenescu zambeste satisfacut la toate ghiobaniile emise de Jiji, mai e un ziarist acolo la fel de excitat de prezenta si spiritele marelui om si o tanti de la PRM care zambeste umed la fiecare racnet a razboinicului.
  Emil Moise s-a ridicat si a plecat la vreo 5 minute dupa ce a inceput emisiunea, fiindca nea razboinicu tipa la el la fiecare 3 cuvinte pe care le spunea, si cred ca a facut bine, fiindca risca linsajul.
  Oamenii dau in isterie – un tovaras istoric lacrima ca, vezi doamne, de acum inainte domnul Moise nu-i mai da voie sa ii spuna copilului seara la culcare povesti despre ingerasi; alt domn tipa isteric ca el vrea sa se poata ruga in public daca vrea. Toti ognora cu buna stiinta ca este vorba de scoaterea icoanelor in SCOLI; oierul chiar a recunoscut candid ca face pe prostul… ma rog, nu era mare efortul.
  Incredibil, sintem in evul mediu si avem anchete ale inchizitiei in direct la tv.

 • Prostia, badarania, intoleranta, analfabetismul, blasfemierea lui Gigi se cunosc, se stiu, sunt recunoscute, nu mai mira pe nimeni.
  Trista este usurinta cu care acesta patrunde in mass-media – mari oameni, mari caractere sunt producatorii din televiziuni, presa in general, care-si fac rating cu gigi si cu banii lui (desi NU cred ca da bani sa fie “invitat”)! Trist e si faptul ca din ce in ce mai multi insi, cam dupa chipul lui, sunt impresionati, il aproba isteric si intolerant pe piperan!
  Am ajuns si clipa in care ciobanul (semi)analfabet se ocupa de problema educatiei! Oare, ce va urma?!

 • Hai sa va zic o poveste cu nea Jiji – e de la nevasta-mea, care a vazut faza la Lido, la frizerie, unde isi face coafura ca o stie de mult pe coafeza de acolo. Apare machidonu, nervos foc, ii trage doua peste cap coafezei si incepe sa tipe la ea: “pai fa, ce ti-a trebuit sa ma torni la patroana ca n-am platit?” si incepe sa scoata bani dintr-un fisic si sa-i arunce pe jos. Marele crestin, luptator impotriva diavolului, fusese sa se tunda si “uitase” sa plateasca…
  Eu pina la emisiunea de aseara am crezut intotdeauna ca nea Jiji e doar un caraghios, insa aseara m-am speriat. Cred ca omul e periculos, mult mai periculos decit Vadim si trebuie cumva oprit… nu stiu cum…

 • da, omul e de larga respiratie culturala – alta poveste din aceeasi frizerie e cum a venit el o data si a luat de acolo o masa pe care isi tineau fetele vopselele de par, ca sa joace el barbut cu de-alde piturca si alti mari intelectuali si “oameni de fotbal”….

 • O problema de sociologia/psihologia religioe!
  De ce “marii” (oameni mici) dictatori, tirani din istorie au inceput activitatea manipuland, in primul probleme, simboluri religioase (inclusiv comunismul se voia o religie, a omului nou)?
  De ce tot felul de ipocriti si refulati ce-si ascund slabiciunea, de smecheri ce folosesc opiul – in sensul lui Marx din “Introducere la Critica unei Filososfii a Dreptului de Hegel”, adica religia, simbolurile religioase etc – pentru atingerea unor scopuri inavuabile?
  Cat despre icoane si prezenta lor in spatiul public, am impresia ca dlui Moise et co le e teama sa nu se implineasca o parafraza a zicierii lui Fuerbach: “Omul este ceea ce mananca”, adica, la fel de bine, se poate zice: “Omul e ceea ce priveste” (datorita acelor spectaculosi mirror neurons, descoperiti de Giaccomo Rizzolatti). Sau poate asta vor, sa se implineasca, dar nu in sensul spiritualitatii crestine!

 • Se pare ca la fiecare cincizeci de ani se ofera o sansa pentru loaze. Apare o noua ideologie, o noua integrare printr-o uniune si lichelele sociale se ingramadesc sa aduca neintarziat la indeplinire ukazurile si directivele respectivei ideologii.

  Asa si un profesor mediocru, dintr-un liceu mediocru, dintr-un oras mediocru, in frustrarile sale materiale si profesionale, si-a gasit, ca si multi altii, noua menire: ideolog. Ca si tovarasii sai din anii ’50, da din maini si din gura, scrie, urla, toarna, ameninta, cu drepturile omului in mana. Ailalti o dadeau cu clasa muncitoare, cu Manifestul PC in mana. Unii sareau la gatul burgheziei si mosierimii musai exploatatoare, asta sare la sentimentul religios al omului obisnuit. O fi si asta vre-o meserie. Oricum, visul i se implineste: iese din anonimat, face un doctorat la SNSPA (urmasa Academiei Stefan Gheorghiu); maine-poimaine i se ofera un post de presedinte ONG, participari la conferinte si simpozioane, interviuri in presa si televiziune, burse in strainatate, etc. Am putea merge mai departe cu rationamentul, gandindu-ne la feririrea suprema a lui Emil Moise afland, de pilda, ca fiica lui ar fi lesbiana…

  “Fereste-te de omul unei singure carti”; nu mai stiu cine a spus. Insa sensul este unul: slugaria fata de o ideologie. Rezultatul e lipsa de discernamant, lipsa de bun simt, iresponsabilitatea, chiar crima.

  Aceste lucruri se confirma si in privinta scoaterii simbolurilor religioase din scoli. Cui serveste? Unora care au alergie la ceea ce inseamna religie? Nici un musulman, nici un chinez nu s-a aratat ofensat de icoanele din scoli. La scoala unde invata copiii mei sunt multi copii de imigranti. Ei isi iubesc valorile lor de acasa, iar prin aceasta LE INTELEG pe ale noastre si le respecta. Sunt valorile noastre, este mostenirea noastra spirituala si culturala. Unii dintre ai nostri de ce nu le inteleg? O explicatie e ca nu au primit nimic in cei sapte ani de acasa. Ceausescu era si el alergic la religie si traditie spirituala. Facea spume la gura. Ca si Emil Moise.

  Ar mai fi si alta explicatie. Intr-un film hollywoodian o fosta prostituata incerca sa se adapteze unei vieti normale. Un fost client vine neaspteptat in vizita la ea, vede icoana de deasupra patului si o arunca cat colo strigand: “Men do not like this guy, you fool! They come here to feel good”. Sa fie oare acesta sindromul “Emil Moise”?

  Oricum, cazul Emil Moise e un binecunoscut si trist amestec de oportunism, nesimtire, prostie si incultura.

 • Gabriel vrea sa spuna ca rationamentele domnului Moise sunt doar o alta ideologie

  si descrie ce e o ideologie prin exemple:
  * pare ca are un rationament care o sustine
  * rationamentul e doar un paravan, in spate exista interese personale
  * ideologiile se introduc prin stergerea creierelor, prin anularea traditiilor care exista, ideologiile sunt extremiste nepermitand existenta altor idei
  * aplicarea ideologiilor incalca mai multe drepturi decat cele pe care le apara

 • Din pacate un om care practica RATIUNEA, este confruntat cu gloata evului mediu. Il sustin deplin: iar daca trebui sant gata sa contribui cu un mic ajutor financiar pt a sustine Laicitatea, Democratia, Ratiunea, Bunul Simt, Libertatea si Umanitatea pt care nu numai Emil Moise se zbate, ci si multi altii.

 • Jeno, componentele struto-camilei pe care o doresti se contrazic logic :

  * Democratia prin lupta politica care o caracterizeaza nu are treaba cu RATIUNEA ( datorita democratiei avem cititori de almanahe )

  * Laicitatea prin lipsa planului spiritual transcedental exclude Umanitatea, si ne indreapta spre regnul animal

  * Libertatea ta este un atac la Bunul Simt traditional al romanului, de a fi tolerant cu diferitele religii

 • citez dintr-un post de mai sus:
  “Se pare ca la fiecare cincizeci de ani se ofera o sansa pentru loaze”

  …ma asteptam ca postul sa se refere la nea gigi… vad insa ca oameni cu initiative moderne isi gasesc inchizitori oriunde, chiar si aici. Mai rau, cei care sustin o idee care nu convine “religiosilor” o iau peste cap, vezi postul de mai sus. E pacat ca moderatorul permite replici de genul “vorbesti tampenii, mai bine taceai etc”…. sau o fi si moderatorul de aceeasi parere? caz in care imi cer scuze, inseamna ca am gresit eu adresa…

 • Salut Dan,

  Eu sunt moderatorul (sau mai exact blogul imi apartine). Daca citesti vei vedea ca am semant scritoarea pentru sustinerea cauzei lui Emil Moise (Cătălin Teniţă – Societatea Culturală Noesis). Si te asigur ca am militat si pentru alte cauze legate de un stat laic in care spatiul public sa fie complet public din punct de vedere confesional.

  Am decis insa la las absolut toate comentariile. Sunt de parere ca o persoana inteligenta poate sa deceleze calitatea interlocutorului din posturile sale. Asadar genul asta de comentarii ca acel pe care il dai exemplu arata ca in tabara celor care sustin icoanele sunt multe persoane care nu inteleg regulile dialogului. Care nu inteleg ca raspunsurile se fac pe argumente si nu pe atacuri la persoana.

 • Mihai,

  In primul rand democratia contemporanta inseamna drepturi ale omului, nu vot universal (astea au si o serie de dictaturi manipulative). Iar drepturile omului pornesc de la om ca fiinta rationala, a carui dezvoltare spirituala trebuie sprijinita.

  Referitor la faptul ca Laicitatea exclude umanitatea, si ne indreapta spre regnul animal, vrei sa spui ca de exemplu un ganditor ateu sau agnostic (Rusell, Freud, etc) ar fi mai aproape de animal decat o babutza care isi face cruci in tramvai. Sau o persoana care sustine Laicitatea statului desi e crestina (ex Mihaela Miroiu) ar fi un soi de animal?

  La a treia chestie o sa parafrazez si eu vorba aia, common sense is not so common, si voi spune ca daca Bunul simt romanesc nu include ideea de liberatate, atunci nu prea este bun simt.

 • Dan,

  Nu e nevoie sa cauti prea atent, ca sa gasesti atacurile din partea liber-cugetatorilor. Nici unul din partizanii fiecarei parti nu este scutit de subiectivism.

  Il admir pe Catalin si inclin sa cred ca o moderatia lasata mai larg permite a intelege si obiectivismul care poate exista in spatele fiecarei impresii subiective.

  Inchizitori sunt cei care pedepsesc pe cei care nu adopta ideologia impusa de ei.
  Cei care isi expun religia sunt condamnabili de catre Emil Moise precum erau cei care erau acuzati de vrajitorie de catre inchizitie.

 • Catalin,

  * democratiile contemporane se manifesta in multe forme deloc unitare, din America de Sud pana la Amsterdam; libertatea invididului si dezvoltarea spirituala are diferite intelesuri in diferite culturi

  problema e ca asociatiile de protectie a drepturilor omului din Romania trebuie sa sustina filozofiile celor care ii finanteaza

  * nu esti de acord ca oamenii fac parte din regnul animal?

  * a interzice printr-o lege unei clase (chiar si dintr-o scoala publica) de 30 elevi crestini sa aiba icoane nu este o libertate, si bunul simt traditional romanesc stie asta

  deocamdata societatea romaneasca isi reneaga valorile si se invarte de unde vine banul

 • Catalin, e greseala mea ca n-am citit mai atent toate posturile; pina la urma cred ca e in regula sa lasi toate opiniile… dialogul cu cei care nu inteleg regulile elementare ala unui dialog se va incheia de fapt de la sine…

 • E dezolant! Cum se poate ca o problema sa fie abordata asa deficitar, unilateral, chiar … abscons …?!
  Am hotarat sa mai scriu aici pentru ca doar am recitit
  – acel asa numit “raport Stasi” al “Comisiei de reflexie asupra aplicarii principiului laicitatii in Republica”, infiintat in 2003, coordonat de Bernard Stasi si prezentat lui Chirac, care-l si ceruse: fiecare stat abordeaza provocarea laicitatii prin prisma traditiei proprii, a respectului obicieiurilor si traditiilor locale, putand face nuantari si admite limite.
  (http://www.vie-publique.fr/actualitevp/dossier/laicite.htm)
  – cate ceva despre laicitate in scoala franceza de azi (in Cahiers pedagogiques): unul dintre autori, Jaques George, citeaza dintr-o carte – La laïcité en miroir (1985) : « La laïcité ne serait pas la laïcité si elle ne se remettait pas périodiquement en doute ». As putea parafraza, ca tot ii place posesorului blogului, spunand ca e buna initiativa dlui Moise si semnatarilor pt revigorarea sentimentului religios, mai ales in perspectiva a ceea ce spunea Jean Peyrot – La tornade qui se forme.
  (http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=1401)
  – despre proiectul de lege relativ la aplicarea principiului laicitatii in scoli, colegii si licee publice.
  (http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laicite.asp)

 • Se pare ca societatea contemporana a uitat de Dumnezeu. Tindem catre o globalizare iminenta, copiem tot ceea ce ni se dicteaza, ne pierdem identitatea de romani si crestini. Vad ca in fiecare an mai rasare cate un dobitoc (versus – Emil Moise) care n-are treburi si care sincer ar trebui controlat de persoane medicale autorizate..nu de alta dar ce viseaza noaptea vorbeste ziua. Nene, trezirea! Am mai auzit sintagme de genu’ :”eu am credinta mea” Intrebare ” care e aia?” , k…..chiar nu ma prind.
  In concluzie……nu mai credeti toate dracile unor tipi obsedati de filosofie ca o luati razna.

 • oameni buni, e vorba de icoane in scoli. doar atat. nu evorba de a nega credintele sau traditile romanilor. scoala este o institutie publica care prezinta cunostinte contrarii religiei ca de exemplu teoria evolutionista- darvinista. deci:vreti ca copii vostri sa fie constant confruntati cu un paradox? ca fiu mai explicit, dau exemplul americii in care se dezbate actual propunerea de a preda la acelasi stadiu, adica cu aceasi valoare de adevar doua cunostinte contrarii: teoria evolutionista si teoria creationista.
  Cireasa de pe tort: in orice stat evoluat credinta tine de domeniul privat. luati in exemplu state ca Anglia si Olanda, care sant extrem de liberale in privinta practicarii religiei in domeniul public, si care isi revizuiesc politica incercand sa isi apere spatiul public de extremisme religiose.
  ce facem cu protestantii,evreii, catolicii, si alte minoritati religioase din roamnia? Nu ai si ei dreptul la un spatiu public neutru? sant cetateni romani cu drepturi egale, de ce sa fie obligati in scoli, sa se sumita ortodoxismul?Ce facem? Cruciada moderna?
  E vorba de SCOALA ca institutie si de scopul ei si nu de dreptul de a practica orice credinta atata timp cat aceasta practica ramane privata.

  Biserica inca se opune folosirii prezervativului. Ce facem cu boli ca SIDA? Biserica se opune avortului: romania este in topul clasamentului cu cei mai multi copii abandonati datorita religiozitatii bornate a parintilor- deci biserica se opune emanciparii femeii si la dreptul ei de a decide de corpul ei. In acelasi timp Biserica sa opus si inca se mai opune multor cercetari stiintifice.

  Nu am nici un sentiment anti religios, fiecare are dreptul sa creada si sa traiasca cum vrea atata timp cat nu deranjeaza pe ceilalti. TOLERAM INTOLERANTA RELIGIOASA IN SCOLI?

 • Jeno,

  Eu sper ca nu ne mai intoarcem la spatiul public neutru comunist, ci ne bucuram de ceea ce am castigat la revolutie: un spatiu multicultural multi-religios. Preotii catolici au indurat alaturi de cei ortodoxi la gramada in inchisorile comuniste, asa ca nu cere tu neutralitate in numele altora, vorbeste in numele tau, daca vrei.

  Icoanele nu sunt manifestari extreme ale religiei.
  Nu poti sa interzici expunerea credintelor in public; altfel pui pornografia pe acelasi nivel cu credintele fiecaruia.

  Legiferarea interzicerii icoanelor este o practica extremista a INTOLERANTEI.

 • Aviz tuturor celor care participa la acest blog:
  CITITI ATENT CEEA CE SCRIE DOMNUL EMIL MOISE SI O SA VA DATI SEAMA CA CEEA CE DENUNTA ESTE O PRACTICA IN PRIMUL RAND ILEGALA SI NECONFORMA CU UN STAT DEMOCRATIC.

 • Aviz celor care reinventeaza Constitutia, in nici o lege ROMANA nu este dat statului roman un caracter LAIC.

  Declaratia institutiei MILITIENESTI (care are atributii de politie si nu de legiferare) – CNCD ( Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii ) despre caracterul laic al stat este ILEGALA.

 • -“Eu sper ca nu ne mai intoarcem la spatiul public neutru comunist”
  un spatiu neutru nu este comunist, si nu are cum deoarece comunismul este incompatibil cu orice forma de practica religioasa fie ea publica sau privata.

  chiar mi-ar parea rau sa vad romania transformandu-se intr-un gen de Pakistan sau Afganistan al Europei.

 • Mihaitza ,
  sant convins ca trauma care ti-a provocat-o comunizmul este mult prea profunda ca sa dipsui inca de un discernamant clar si limpede. la o anumita varsta cerebelul incepe sa bata pasu pe loc.

  Ca cetateni romani, nu avem doar drepturi, ci si obligatii. Romania este un stat civilizat, iar indivizi care traiesc in evul mediu ar trebui tolerati. Din experienta iti garantez ca credinciosii sant in linii generale mai putin toleranti decat oamenii care tind spre ratiune. chiar vrei dovezi? Puna mana pe o carte de istorie macar o data in viatza ta si citeste. nu e vorba de ortodoxism, catolicism, sau alte religii: dar daca nu ai observat, INCA – ceea ce este o aberatie, se mai fac razboie, revolutii, crime si alte nenorociri condamnate de voi creationistii, in numele vreunei divinitati, oricare ar fi ea. pana la urma care este diferenta intre un integrist afgan si un ultra conservator ortodox?

 • Pt dl Jeno Nagy,
  Spuneati sa citim ce a scris dl Moise! Am citit! Alambicalitati pseudointelectuale mai ciudate rar ti-e dat sa citesti (mi-a atras atentia titlul articolului sau “Interpretarea Bibliei, sursa a discriminarilor în practica religioasa. O analiza de gen a trei dintre practicile religioase crestine din Romania/Interpretation of Bible, source of discriminations in religious practice. A gender analysis of three Christian practices from Romania – frate, Biblia sau interpretarea ei e sursa a discriminarii? cine face interpretarea, nu dl Moise, deci problema, foarte bine, e la el, nu in Biblie; la fel si problema icoanelor, e problema lui personala (pecete lasata de masteratul de la Fac.de Filosofie) si a semnatarilor; oare sa nu stie dl filosof si semnatarii, toti reprezentanti ai celor mai variate fundatii si societati culturale, caci cu Constitutia si Carta Drepturilor Omului poti sa ceri si sa sustii orice – aberatii -, chiar orice; Dl Moise nicaieri nu a definit icoana si nu a prezentat vreun caz sau mecanism psihic (la aceasta m-as fi asteptat de la Mircea Toma, in calitate de mare psiholog, nu la glumite a la Catavencu) de lezare a constiintei etc vreunui copil)!
  La fel, v-as sugera sa cititi macar cele prezentate pe acest “blog”, la aceasta tema, la pozitia 85, pt a vedea o abordare realizata intr-un stat cu puternice traditii ale laicitatii si sugestiile oferite in raportul Stasi! Daca ati citi, ati vedea ca acest demers al dlui Moise et co este doar o forma de epatare sfertodocta, un import nefericit de cazuisitca, preluata necritic etc.

 • Dagos,
  traiesc in franta de 7 ani. Raportul stasi imi este mai mult decat familiar. Laicitatea este una dintre valorile fundamentale cele mai ardent aparate de statul francez, si asta nu vara nici un sens. Franta este o tara in care musulmanii sant o minoritate destul de impunatoare, si daca s-au luat anumite masuri, care la timpul lor au fost considerate drept radicale, a fost din respect nu doar fata de crestini si musulmani. Astazi, un an si de la aplicarea acestei masuri, cei care erau unii dintre cei mai ardenti opozanti, sant convinsi ca a fost “o decizie desteapta”, si ca pana la urma consecintele nu sant deloc atat de destructoare, ci dimpotriva.

 • Indivizi suspecti de genul D-lui Gigi Becali, Vadim tudor si alte exemplare exoctice asemanatoare din randurile romaniei, ar fie exclusi din start de la orice activitate publica sau politica. In romania nu m-as mira daca maine poimaine ar fi canonizati. Ceea ce depaste orice ratiune, si ma lasa perplex.Scola publica trebuie sa ramana neutra si nediscriminatorie. Daltfel exista o unica solutie la aceasta falsa dilema: sa va construiasca biserica scoli private, si o sa puteti sa va epanuisati. Pana la urma : cei interesati sant copii, nu parintii.

 • eu cred ca Vadim are tot atata treaba cu religia cat are si Iliescu, in politica da bine la public ca si pentru Becali; dar asta cred ca e o alta discutie, de am divaga ?

  fenomenul introducerii formelor fara fond se manifesta atunci cand aduci la noi o solutie pentru o problema a integrismului, problema care nu exista in Romania, tocmai asta spune Dan; poate o fi nevoie in Franta, dar la noi e copy/paste neprofesionist fara nici o prelucrare

  ortodoxismul ortodox in Romania oricat ar fi de ultra nu e comaprabil cu extremismul islamic – este cu rea intentie facuta aceasta comparatie

 • Sunt cateva lucruri pe care nu le inteleg:
  – situatia din Franta mi-e clara (dlui Jeno Nagy mai mult decat familiara): cunosc istoria laicitatii, evolutia legislatiei, mobilul ce l-a determinat pe Chirac sa ceara raportul Comisiei lui Bernard Stasi. Ce nu inteleg e atitudinea dlui Moise – articolele sale sunt extrem de … ciudate (despre unul am amintit, fiind deficitar din titlu; un al doilea, cel despre Relatia Stat-Biserica în privinta educatiei religioase în scolile publice din Romania/Church-State Relation in the Religious Education in Romanian Public Schools este un amalgam de date juridice si evenimente luate de pe teren si interpretate intr-un mod cu totul personal, ca sa ma exprim eufemistic – mi-a ramas in minte relatarea despre profesoara care a desenat diavolul pe tabla – e tare, combate tare, “monsheru'” – domnule ministru al culturii si cultelor ia dispuneti sa se accelereze ceea ce a inceput timpul cu picturile murale ale bisericilor, mai ales cele de pe partea de vest, unde e infatisata judecata de apoi, ca nu cumva copii aflati pe acolo sa se sperie!)
  – apoi, tocmai acum cand foarte multi occidentali incep sa descopere icoana, cand integrarea in ue presupune in primul rand specific cultural (icoanele se pot incadra aici) etc, sunt contestate acestea (desi, am vazut ca si francezii recomanda ca principiul laicitatii sa se aplice functie de traditiile culturale).
  – apoi, dat fiind ca traim intr-o epoca a vizualului, cum de se contestata tocmai icoanele (revin la dl Mircea Toma si paralela sa dintre icoane si reclama la nu-s ce suc); de ce nu au fost definite, de ce nu s-a precizat prin ce anume si cum anume lezeaza constiinta copiilor – chiar asa de ce doar religia si simbolurile religioase lezeaza constiinta, modul de gandire?! De ce nu se aplica principiul libertatii de constiinta etc si-n celelalte cazuri – toate formele de cunoastere sunt, in fond, niste modele, mai mul sau mai putin reusite, oricum, perfectibile! (Foarte reconfortrant e evolutionismul – ne tragem din maimute, hellas!)
  Deci, atata timp cat exista limita determinata de “constanta lui Planck”, ar fi bine, zic eu, sa incercam sa nu eludam cu atata usurinta si seninatate nimic din ceea ce este. Mai ales ca, in conformitate cu noile directii ale educatiei, cea estetica ocupa un loc important – de ce icoanele/simbolurile religioase nu ar utile in acest demers, de ce doar ele lezeaza etc ?!

 • Dle Jeno Nagy,
  Acest lucru nu-l inteleg! Se vorbeste de integrare, de unitate in diversitate sau invers, dar sunt voci care fac afirmatii despre epanuisare prin privare (caci, in fond, asta inseamna exilarea in spatiul privat – privare).
  De ce oare se vrea extinderea laicitatii in cultura, educatie si nu ramane la nivelul functionarii institutiilor (emiterea de legi, documente – asta inseamna laicitate)?! Intreb pt ca am vazut ieri la emisiunea lui Patapievici despre proiectele adeptilor filosofiei naturale din sec XVII, baza chiar a stiintei de azi (Fancis Bacon cu Noul Organon al sau si cu o noua lectura a acestuia), dar ma gandesc si la un David Bohm, cu plenitudinea si ordinea lumii. Cum poti intelege aceste lucruri prin truncheri, privari?!

 • Daca tot e vorba de estetism, hai sa pun si eu o mica intrebare: de ce mai degraba reproductii ieftine si de prost gust ale unor icoane decat reproductii, cel putin la fel de ieftine ale marilor pictori romani? Ia faceti un sondaj printre elevii de gimnaziu si liceu sa vedem cam cati cunosc sau au zarit opere ale marilor pictori romani, din moment ce pretindeti ca tineti la specificitatea culturala a romaniei si la o prezenta estetica in salile de curs. Sa nu mai vorbim de alte aspecte ale culturii romanesti, ca de exemplu , citate din literatura romana sau detalii din istoria poporului asta care se zbate mai degraba pt religie decat pt cultura.
  Chiar nu vreti sa intelegeti:
  ICOANELE IN BISERICA SAU ACASA
  CULTURA IN SCOALA.

  este atat de simplu! iti sare in ochi!

  Domnilor, scoala are un scop: viitoare reusita a elevilor de se integra pe piata muncii. Traim intr0o epoca a performantei si a competitivitatii. Scoala romaneasca trebuie sa se adapteze realitatilor. sa le acorde elevilor mijloace de orientare si reusita.
  santem de acord cu un lucru! BIBLIA este o carte fundamentala. Cat despre factorul spiritual, esential in dezvoltarea unui copil, revine familiei sau inclinatilor copiiilor. Eu nu am avut parte de ore de religie si de popi la scoala. ceea ce nu m-a impiedicat sa citesc din proprie initiativa biblia. E mai instructiv sa vezi tabla lui mendeleev pe pereti decat o icoana oarecare. De asemenea o ora de informatica, de limbi straine, de cultura generala, sau chiar de sport este mult mai benefica si sanatoasa pentru dezvoltarea intelectuala si fizica a unui elev, decat o ora de religie predata de un popa spalat pe creier.
  multora dintre preoti le lipseste vocatia. In zilele noastre credinta de orice natura este un comert! preotul are un statut social foarte confortabil: casa data de parohie, salariu, donatii ale credinciosilor, mancare si bani pe la nunti si inmormantari. multi dintre ei nu adera la minimul de simt moral si la principiile cu adevarat crestine, necesare educatiei copiilor.

 • Jeno,

  1. continui sa deviezi discutia, subiectul nu este asupra:
  * cartonului din care sunt facute icoanele
  * moralitatii preotilor; nu se poate generaliza despre intregul cler, asa cum nu se poate generaliza ca pornind de la tiganii romani care au invadat occidentul ca toti romanii sunt tigani; din nou este rea vointa

  2. din nou expui o opinie arbitrara fara nici un rationament logic in textul “ICOANELE IN BISERICA SAU ACASA
  CULTURA IN SCOALA.”
  deoarece icoanele fac parte din cultura

 • Deci pt tine ” multi dintre ei” si “toti protii” sant unul si acelasi lucru. Domnule dumneata nu respecti nici macar regulile minime ale unui inteligibil:1 adica aceea de a lua in considerare discursul in totalitatea lui-alegi doar ceea ce iti serveste tie ca baza pentru critica 2 discursul meu era un raspuns adresat lui Dragos si afirmatiei lui ca icoanele pot avea un sens estetic.Ceea ce nu este fals dar mi s-a parut ca daca tot aparael valori estetice si culturale ar fi mai interasanit ca in scoli sa se afiseze reproductii ale tablourilor pictorilor importanti.Eu am atras atentia asupra ignorantei elevilor si a unei mai mari necesitati de a ii instrui in sensul cunoasterii adevaratei culturi romane.Majoritatea icoanelor reprezinta cam aceleasi motive: Isus ,in doua trei ipostaze de rugaciune,ca martir sau episodul invierii, maica domnului cu sau fara prunc, si vre-unul dintre sfinti….Deci mi se pare un domeniu de inspiratie vizuala destul de limitat si in al doilea rand,nu prea vad in ce consista specificul romanesc.Genul asta de icoane le gasesti si la rusi ,bulgari,greci,iugoslavi,ucrainieni mai precis spre marea ta surprindere poate,la toti ortodoxsii.
  Deci mi se pare inteligent sa nu mai revendici o specificitate nationala si culturala pentru icoane pentru ca tematica lor este comuna tuturor crestinilor.Iar acesti crestini apartin diverselor popoare care la randul lor au si ele o istorie si o cultura complet diferita de a noastra.Mi se pare mult mai reprezentativa pentru specificul romanesc o reptroductie a unui tablou de Tonitza sau de Aman sau a unei statuete a lui Brancusi, decat o icoana. Daca elevilor nu li se arata in scoli nici o reprezentatie a costumelor traditionale din diverse regiuni ale Romaniei poate ca ii ilumineaza mai degraba icoanele.pentru ca din cate inteleg sunt sigurele reprezentari care au darul miraculos de a ii ilumina pe elevi asupra specificitatilor romanesti.
  o ultima critica pe care o aduc raspunsului tau este aceea ca nu se refera cu precizie,ba chiar ”rastalmaceste” ceea ce afirm eu.Nu am afirmat nicaieri,daca chiar citesti si intelegi romaneste ,ca Toti preotii sunt imorali am zis :multi dintre si multura…ceea ce este departe de a vorbi de intregul sobor preotesc.

  Deci daca chiar vrei un dialog cieste mai intai cu atentie ca sa fii sigur ca imi dai un radspuns la ceea ce afirm eu si nu la ceea ce iti imaginezi tu ca eu am afirmat ca sa iti facilitezi in mod incorect misiunea pe care ti-o impui,aceea de a demonsta la orice pret ca ai dreptate in postura ta rigida de aparare a prezentei icoanelor in scoli fara argumente valide.

  Explica-mi cu argumente si nu cu retorica, in ce consista rolul educativ al icoanelor adica ce ii invata icoanele pe elevi despre cultura si istoria romaneasca?Si vorbesc nu de educatie in general ci de invatamantul national public unde sunt reuniti oameni indiferent de confesiune cu scopul de a ii integra in viitor in viata publica a Romaniei si nu pentru a ii initia in tainele ortodoxismului ,misiune rezervat exclusiv bisericii si familei in orice stat laic.

  “Rolul unui stat democratic este acela de a asigura acest cadru de neutralitate ÅŸi egalitate. Dreptul de a alege ÅŸi asigura educaÅ£ia religioasă a copiilor până la vârsta de 16 ani (cu consultarea acestora), revine exclusiv părinÅ£ilor sau tutorilor, în conformitate cu Articolul 29 (6) din ConstituÅ£ie, respectiv, Articolul 5 din DeclaraÅ£ia NaÅ£iunilor Unite cu privire la Eliminarea Oricărei Forme de Discriminare ÅŸi Articolul 14 din ConvenÅ£ia privind Drepturile Copilului, la care România este parte. ÃŽncepând cu vârsta de 16 ani, conform Legii Drepturilor Copilului nr. 272/2004, art. 25 (3), tinerii au dreptul să îşi aleagă singuri religia.”

  “Libertatea de gândire, conÅŸtiinţă ÅŸi religie este un drept fundamental al fiinÅ£ei umane care trebuie respectat ÅŸi asumat de orice stat democratic. ÃŽn marea majoritate a ţărilor europene ÅŸi în Statele Unite acest principiu este recunoscut, în instituÅ£iile publice nefiind permise astfel de încălcări ale acestui drept prin prezenÅ£a simbolurilor religioase sau îndoctrinarea elevilor”

  “Statul are rolul de organizator neutru ÅŸi imparÅ£ial al exerciÅ£iului diverselor religii, credinÅ£e ÅŸi convingeri, rol care duce la realizarea ordinii publice ÅŸi la toleranţă ÅŸi armonie religioasă într-o societate democratică”.

 • iarta-ma ca te acuz de generalizare, dar atunci recunoaste ca din expunerea ta asuprea moralitatii unei fractiuni dintre preoti, crestini sau chiar dintre atei, nu se poate extrage nici o lege generala de interzicere a intregii clase

  vrei ca eu sa motivez rolul educativ al icoanelor, dar nu te intereseaza “rolul educativ general” ci doar cel care corespunde perceptelor tale, pe care tu crezi ca nu sunt atat de marginite ca ale mele; ce rost are sa mai motivez?

  De unde reiese ca prezenta simbolurilor religioase nu respecta libertatea de gandire, constiinta si religie?

  Daca in majoritatea statelor europene ar fi monarhie, ar trebui sa instauram si noi monarhia, ca un drept fundamental al fiintei umane?

  nu inteleg:
  * de ce ai pus ultimele paragrafe intre ghilimele, citezi de undeva?
  * cum se poate demonstra din aceste ultime paragrafe: legalitatea interzicerii icoanelor in Romania?

 • Mihai, nu te-ai sictirit de ideile tale intepenite in proiect? Eu da.

  You wrote:
  >”1. continui sa deviezi discutia, subiectul nu este asupra:
  >* cartonului din care sunt facute icoanele

  Pai daca tot iti pasa atit de cultura si de estetica Jeno s-o fi gindit ca poate faci distinctie intre un KITSCH si o opera de arta, sau macar intre o reproducere ieftina si una de calitate.

  > * moralitatii preotilor; nu se poate generaliza despre intregul
  > cler,

  Ti-am mai spus asta, daca exista preoti curati care ii tolereaza pe ceilalti printre ei ar trebui sa ti se para cel putin suspect. Unde mai pui ca esti credincios autentic, zici tu, dar nu vad nicaieri in spusele tale o afirmatie explicita in sensul asta. Vreau sa vad ca spui raspicat: MI-E SCIRBA DE TOATE PUTORILE IN SUTANA CARE SE DAU DREPT PREOTI.
  Numai ca tu nu faci asta. Tu o dai la-ntors.

  > asa cum nu se poate generaliza ca pornind de la tiganii
  > romani care au invadat occidentul ca toti romanii sunt
  > tigani; din nou este rea vointa

  Toti romanii care au futut Occidentul prin gainarii si furturi la drumul mare sint tigani. In acest sens, a fi tigan este o stare de spirit si nu o culoare a pielii. Rea vointa este sa crezi ca romanii sint mai “jmecheri” si mai cu motz decit tiganii.

  > 2. din nou expui o opinie arbitrara fara nici un rationament
  > logic in textul “ICOANELE IN BISERICA SAU ACASA
  > CULTURA IN SCOALA.”
  > deoarece icoanele fac parte din cultura

  Fac parte dintr-o cultura pe care se pare ca nu o poti cuprinde din punct de vedere intelectual. Ce paradox, nu?

 • Esti complet in afara subiectului. unde dai si unde crapa!!! citeste , reciteste, cogiteaza, si eventual mai vorbeste.

 • noize:
  in ultimul tau post, noize jignesti intregul cler

  despre mine, sunt crestin ortodox, cred, dar am si indoieli; incerc sa analizez de multe ori inainte de a da un verdict

  culturile nu trebuie sa se cuprinda intelectual reciproc, ci sa se accepte/tolereze; asa vad eu multiculturalismul

  Jeno:
  parca faceai apel la o discutie la obiect fara retorici

  fii te rog amabil si explica-mi ce nu am inteles

 • Jeno, dupa cum vezi e mai multa lume aici. Incearca sa-ti formulezi nominal criticile pentru a evita confuziile.
  ——-
  Mihai, daca a-mi fi sila de complicitatea si/sau acceptul tacit al celor cu har cu sua fata de “colegii” oportunistii inseamna a jigni, ok, sint perfect de acord. Alte reprosuri mai ai?

 • Dlor Jeno Nagy (si noiZe),
  Vedeti unde se ajunge daca nu se specifica/defineste cu exactitate la ce anume se refera dl Moise, in demersul sau, atunci cand se refera la icoane?!
  De asemenea, apar discutii superflue, pentru ca acelasi demers e realizat in cel mai pur mod neprofesionist. Aminteste de lezarea, ingradirea libertatii de gandire, de constiinta, dar nu spune cum anume se face lucrul acesta (sunt o serie de sustinatori ai demersului psihologi, dar se limiteaza la glumite). Dar de ce tocmai si numai religia face acest lucru?! Dl Moise nu a facut decat sa stranga o serie de articole de lege din Constitutie, Conventia europeana a drepturilor omului, fara a se gandi ca pe baza acestora se poate sustine orice (chiar teza si antiteza in acelasi timp)!
  Vorbeam de icoana ca specific cultural al estului european (crestin) (ati putea lectura, in acest sens, opiniile lui Christoph von Schonborn, arhiep. Vienei). Pt a observa specificul rus, romanesc, grecesc, al artei iconografice, e nevoie nu atat de foarte mult studiu, cat de un ochi dibace. Adevarata problema apare in afirmatii de genul “Mi se pare mult mai reprezentativa pentru specificul romanesc o reptroductie a unui tablou de Tonitza sau de Aman sau a unei statuete a lui Brancusi, DECAT – majuscularea ne apartine, caci aceasta e cheia intregului demers pornit de dl Moise si sustinut de semnatari – icoana”. Tocmai aici e problema, cu cat li se arata mai mult, mai variat, mai autentic, e mai bine! De ce sa apara truncheri, ascunderi etc?!
  Dle Nagy, oare – doar – acela sa fie rostul educatiei oferite de scoala – integrarea in campul muncii?! Cam putin! De ce vorbim de educatie, consiliere, orientare, formare, am ramane tot la instructie?!
  Daca chiar vreti sa stiti despre rolul educativ al icoanelor, despre filosofia, spiritualitatea, valoarea lor estetica, v-as putea spune!

 • Noize, raspunsul 105 106 sant adresate lui mihai, care pretinde la un dialog, dar fara sa argumenteze pozitia lui, sau cel putin sa-mi dovedeasca logic ca nu am dreptate si ca sant in fals.
  Pozitia mea este fondata pe anumite argumente, pe care nu le mai enumar, si pe care Mihai le ignora ” a la Jiji”, tot tinand-o cu a lui, fara sa-mi raspunda la intrebari. Dialogul cu el este un dialog cu surzii, desi ma indoiesc ca chiar nu intelege deloc ceea ce spun, dar orgoliul si ignoranta il impiedica macar sa-si nuanteze pozitia. imi pare rau sa-i spun ca are idei putine si fixe, de tipul: toti cei care nu sant de acord cu opinile lui sant tratati drept comunisti. Vreau de la oricine contra-argumente care sa-i sustina pozitia, fiind vorba de cuiltura romaniei si legatura ei cu icoanele si rolul lor educativ, in cadrul invatamantului public si nu pe coclauri sau in general cum doreste dansul.

  Cat despre Dragos:

  Dragos?!! ,
  pt tine spatiul privat semnifica privare. – din cate am citit mai sus! Te rog citeste Caragiale si interogheza-te asupra punctelor tale comune cu Jupan Dumitrache, care confunda “sufragiu universale” – adica votul cu “sufragiu” in sensul de servitor, masa -“unde mananca sudoarea poporului suveran”. Confuzia este de aceasi natura si in cazul tau. iti recomand ardent sa (re)citesti Caragiale. Macar din nostalgie! Astazi este mai contemporan decat oricand.

  Eu sant inclinat spre a accepta sa-mi modific opiniile, cu conditia ca cei care apara opinii contrarii, sa-mi dea argumente convingatoare care sa faca cel putin sa-mi repun in chestiune viziunea asupra acestei probleme. Si nu oricare, dar : Icoanele din scoli, utilitatea lor educativa si legatura lor cu specificitatea culturala romaneasca. Si care imi demonstreaza ca icoanele ortodoxe nu aduc ABSOLUT nici un prejudiciu celorlalte confesiuni: evrei, protestanti, catolici, musulmani, sau atei si agnostici.
  Nu doar pentru ca unul sau altul papagaleshte, povesti de adormit copiii, ca am sa-mi schimb opinia.

 • Jeno,

  cele mai reguli juridice spun ca atunci cand acuzi pe cineva ca icoana lui a adus un prejudiciu, sau cand il acuzi pe cineva de un furt

  tu trebuie sa demonstrezi prejudiciu, nu el trebuie sa demonstreze ca nu a furat

  copile, ai adormit?

 • Dle Nagy,
  Ica o data, nu incerc sa schimb opiniile nimanui!
  Indraznesc sa opinez ca spatiul public subsumeaza tot ceea ce apartine culturii umane.
  Relatia privat – privare se referea la tendinta unor de a exila anumite aspecte ale gandirii, culturii, spiritualitatii umane (daca repudiezi un aspect din spatiul interesului public, mi se pare, realizezi o reductie, echivalenta cu o privare).
  Singura ratiune a prezentei mele pe acest blog este ca vreau sa inteleg modul in care lezeaza, ingradeste libertatea de gandire, constiinta, un fapt cultural – icoana. De ce numai aceasta – icoana – ar face acest lucru, cand, am mai spus-o, toate faptele culturale sunt doar modele, teorii, mai mult sau mai putin exacte, verificabile. Mai mult, reductionismul stiintific, de care vorbea posesorul blogului, poate merge, deocamdata, doar pana la limita lui Planck (valoarea constantei lui Planck e de 6,626 ori 10 la -34 jouli pe secunda), dicolo de aceasta este taina, mister, despre care icoana vorbeste in felul sau. In plus, in realitate nu functioneaza logica booleana, ci logica, asa numita, cuantica, care este o combinatie liniara de da si nu; de asemenea, realitatea nu este spatiul euclidian, dovada fiind geometriile euclidiene, teoria relativitatii si relativitatii generalizate, fizica cuantica (ori, asa cum zicea Dostoievski, mi se pare ca negarea icoanei, rolului ei, apartine spiritului euclidian – a se vedea Fratii Karamazov)

 • Pt Mihai:

  unde este prjudiciul? pe pereti!!!!! deocamdata nu am avzut in nici o scoala publica steau lui david-de exemplu! hai sa facem asa: punem icoane, dar si simbolurile celorlalte credinte. E democratic, nu? dar este oare o solutie? sau evreii (care sant in romania) nu sant romani si nu fac parte din istoria si cultura romana??? pai si protestantii? cu ei ce facem?

 • Dragos,
  inca o data: spatiu privat = intimitatea ta- de ex.cconfunzi complet cu spatiul public! Bineinteles ca in spatiul public trebuie sa existe anumite reguli, altfel am trai dupa legea celui mai cel. In privat, la tine acasa faci ce vrei si cum vrei. si daca nici acum nu ai inteles, cu tot cu limba ta de lemn – (spui multe si nu exprimi nimic, ba chiar ma indoiesc ca intelegi in intregime despre ce vorbesti) – ar trebui sa recurgi din punct de vedere intelectual la o literatura de specialitate mai accesibila publicului larg. Nu te mai strofoca atata sa manipulezi concepte stientifice care din cate ma lasi sa inteleg, nu stapanesti cu precizie si finete.

 • Dragos,
  sa nu intelegi gresit! inteleg ceea ce vrei sa spui, ca in ciuda tuturor progreselor stiintifice cunoastera nostra ramane limitata. Dar deocamdata nu putem afirma cu certitudine decat ceea ce cunoastem acum. restul sant ipoteze. Dumneata afirmi ca exista o parte de mister dar as dori sa stiu precis daca sugerezi ca acest mister ar fi “dumnezeu – o forta , energie sau factorul x? Santem deci in domeniu ipoteticului.
  Ce ne-ar putea permite sa mai formulam inca o ipoteza, si mai putin probabila, ca acest factor x corespunde Dumnezeului descris de biblie acum 2000 de ani si pe care il reprezinta vizual icoanele? NIMIC probant nu ne garanteaza acest lucru.
  DECI: argumentul pe care vreti sa-l aduceti in favoarea icoanelor in – SCOLI PUBLICE , nu este valid pentru ca se bazeaza pe o limita actuala a stiintei.Dar nimic rational nu va permite sa inferati mai departe ca acest factor x este cu necesitate dumnezeul crestin ortodox.
  As dori sa va intreb, de ce factorul x nu ar putea fi la fel de ipotetic si dumnezeul musulman care le cere fidelilor sai sa duca razboiul sfant impotriva celor care nu practica aceasta credinta.Ceea ce vreau sa va spun este ca un argument ca al dumneavoastra poate servi in a justifica la fel de bine si propozitii aberante de acest tip.

  Ceea ce ma surprinde este faptul ca vorbiti numai de icoane dar mai sunt si alte simboluri ale altor comunitati de romani.De ce nu dati nici o solutie si pentru acestia?De ce numai pentru religia ortodoxa si icoana?

  Inca un lucru surprinzator,cred ca nu va dati seama ca nu vorbiti cu un radical.Pot sa imi nuantez pozitia ,dar propuneti dumneavoastra solutii mai putin radicale decat icoane cam pe peste tot.De ce nu, un loc rezervat in scoli, acestor expozitii pentru Cei care simt nevoia sa se reculeaga spiritual in fata unei icoane. Poate fii o solutie….Dar nu inteleg de ce niste oameni atat de preocupati de aspectele spirituale ale existentei nu propun asemenea solutii nuantate.Oare va lipseste inspiratia divina ?

 • Pana la urma vad ca dezbaterea a luat o amploare fenomenala in romania. Incercand sa vad si alte opinii, am dat de un site: aparati icoanele.ro Inteligent!
  sant curios sa stiu daca cineva de pe aici ar sti un sait al unei organizatii sau grupari care il sustine pe Emil Moise.
  Va multumescin prealabil.

 • Jeno,

  * limita stiintei nu era un argument al icoanei in scoli, era un argument al acceptari unor multiple modele si teorii de studiu

  * hotul democratiei se ascunde dupa altii si striga uite hotul

  esti evreu sau protestant ca sa vorbesti in numele lor? ai fi mult mai credibil daca ai vorbi in numele tau

  vreau sa vad o opinie a comunitatii evreiesti, catolice, musulmane, protestante

  vorbim de icoane, ca sa nu teoretizam degeaba, asa cum mi se pare ca teoretizeaza Forme fara Fond cei care i-au apararea protestantilor si evreilor, din cauza spuselor unui ateu profesor de filozofie din Buzau

  * Dumnezeu nu este un factor X, o constanta, ci este Creatorul factorului X si a constantei

  din cate stiu majoritatea religiilor lumii spun ca prin rational ajungem doar la propriile noastre limite, iar ca singura cale de cunoastere/revelare a lui Dumnezeu este prin iubire

 • Pt ultima data! (dlui Nagy, noiZe etc.)
  Nu incerc sa schimb opiniile nimanui, nici sa apar ceva sau pe cineva (nu-mi permit, doar nu sunt laureat al premiului Nobel, cel putin al acestuia, mai sunt si alte premii pe care nu le detin).
  Singurul motiv pentru care am intrat aici, in dialog, sper, este ca vreau sa inteleg mobilurile demersul dlui Moise si al semnaltarilor (despre aceasta se discuta aici, sper).
  Interventiile mele s-au axat pe:
  – faptul ca demersul dlui Moise are un viciu juridic de forma/fond (e foarte putin probabil, ca sa nu zic imposibil, sa poti sustine ceva doar Constitutia si Carta drepturilor omului/Conventia europeana a d.o. – cu aceleasi legi, principii juridice poti sustine, foarte bine contrariul!) – sunt semnatari care sunt juristi!!
  – faptul ca dl Moise (datorita preluarii necritice a modelelor laicitatilor franceze si americane, in primul rand) nu defineste ceea ce vrea sa interzica – icoanele (de aici o serie de discutii sterile despre natura/suportul material al acestora; de aici confuzia dintre tablouri religioase si icoane etc.) – sunt semnatari de la cele mai diverse fundatii, societati si asociatii culturale!!
  – faptul ca nici in prezentarea dlui Moise, nici in abordarile semnatarilor nu se vorbeste despre modul in care este lezata constiinta, este ingradita libertate de gandire (nu e prezentat nici un mecanism psihic, raport statistic, ceva, acolo) – sunt semnatari care sunt psihologi, sociologi!!
  – faptul ca religia si simbolurile religioase sunt singurele care sunt ingraditoare si lezatoare de constiinta, libertate de exprimare, gandire etc – cum poti exila un fapt de cultura determinat in spatiul privat, afirmand, cu seninatate, ca nu face obiectul interesului public?!
  Ultimul lucru pe care as vrea sa-l spun este ca e dezolant, trist:
  – modul patimas, necritic, neitelectual etc, in care persoanele isi sustin punctele de vedere;
  – modul cum isi dau cu parerea (rationamente si limbaj), la adapostul anonimatului oferit de “blog”;
  – modul de etichetarea a participantilor la “discutii”, doar pentru ca nu sustin sau nu sunt de aceeasi parere, nu de putine ori, pentru ca nu inteleg sau nu citesc cu atentie ce spun ceilalti etc.

 • Mihai,
  Santem confruntati cu o problema! Rezum:
  Unii, cert minoritari – cel putin la aceasta discutie, sustin PROPUNERA -( fa mare atentie la acest cuvant), de a sustrage din SCOLILE PUBLICE ( adica dintr-o institutie a statului) simbolurile religioase de orice natura. Motivul: acestea ar fi sursa de discriminare si lezare a libertattii de constiinta.
  Cum au ajuns acesti aomeni la aceasta concluzie? in cuvinte simple, uite cum: Statul Roman, se vrea democratic si pentru aceasta a aderat voluntar la anumite Tratate internationale. Prin aceasta, el se angajeaza a fi neutru fata de guvarnatii lui. ACUM: daca statul roman favorizeaza/tolereaza mai degraba intereseul majoritar al ortodoxsilor, in sanul unei instituti care ai apartine, este o discriminare fata de ceilalti guvernati. Adevarata problema cu care ne confruntam este o problema de principiu democratic. Sant doua solutii la problema aplicarii democratiei in spatiul public
  1. Solutia inspirata din modelul francez de laicitate in care spatiul public este echidistant fata de toate comunitatile religioase, niciuna nefiind reprezentata prin simboluri religioase in dauna altora, (fie ele minoritare). – acesta este modelul numit republican si universalist.
  2. Solutia inspirata din modelul anglo-saxon, in care toate comunitatile religioase primesc dreptul de reprezentare in spatiul public si au dreptul sa-si afirme religiozitatea in spatiul public, dar aceasta FARA discriminatii nu mai mult crestinii decat celelalte religii. Acesta este modelul comunitar.

  Intr-un stat democratic, cand este o confruntare de interese, partile adverse dialogheaza in interesul gasirii unei solutii care sa satisfaca ambele parti. In cazul de fata, a reprezenta doar anumite simboluri religioase, in sanul unei institutii ale statului, in cazul unui model republican este nedemocratic, spatiul public trebuind sa fie neutru, iar in cazul unui model comunitar din nou ar fi nedemocratic pt ca celelalte comunitati nu ar fi reprezentate.
  Aici as plasa o intrebare: Cum ai reprezentam pe atei, intr-un spatiu public pe care ei il vor lipsit de orice fel de simboluri religioase? Ei nu au drepturi?

  Cat despre mine si motivatiile mele pt a ma inclina in favoarea propunerii d-lui Emil Moise:
  1. Numele meu este intr-adevar Jeno Nagy si inainte de a fi ortodox, catolic, protestant, evreu, ateu, budist, musulman sau satanist, SANT CETATEAN ROMAN CU DREPTURI SI OBLIGATII CIVICE IN EGALA MASURA CU CEILALTI CETATENI ROMANI.
  2. Sant protestant, dar nu practicant si ma exprim aici nu pentru a apra drpturile particulare ale protestantilor. Traiesc in Franta de 7 ani de zile si as dori ca in ziua in care ma voi reintoarce sa traiesc in Romania, copiii mei sa nu fie indoctrinati LA SCOALA, nici de protestanti nici de oricine altcineva. As dori sa ramana inafara acestor influente pana la o anumita varsta, cand vor fi indeajuns de maturi din punct de vedere intelectual pentru a adera la anumite concepte religioase mai degraba decat la altele.
  3. Motivul principal pentru care sustin Aceasta PROPUNERE a d-lui Emil Moise, este faptul ca religia ortodoxa nu face doar o discriminare in favoarea reprezentatiilor ei dar si intre barbati si femei, precum demonstreaza dl Moise. iti sugerez sa vzitezi acest link:
  http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/no_6/emilmoise-articol.htm

 • Dragos,
  raspansul iti este adresat in egala masura si tie.

  Dialogam deoarece problema de care am vorbit mai sus, este la stadiul embrionar: parlamentul roman inca nu a reglat in mod legal acest aspect al societatii.
  Nu are nici un sens sa intelegi motivatiile demersului dlui Moise, si mai ales sa le critici, daca nu este in scopul de a gasi o solutie practica sau un compromis la dezbaterea de fata. Aceasta soluti practica trece prin dezbaterea unor puncte de vedere si luari de pozitie clar definite si argumentate – responsabilitate pe care tu nu vrei sa ti-o asumi. Cert tu argumentezi, dar ce sens au argumentele care nu propun nici o solutie si nu sustin nici o pozitie?
  Nu vad cu claritate care este rolul tau la aceasta discutie, in afara de acela de a-l discredita pe dl. Moise in mod gratuit si neconstruciv, din moment ce evitati responsabilitatea unei pozitionari clare asupra problemei prezentei simbolurilor religioase in invatamantul public. Sau discreditand motivatiile lui emil moise, sustii pozitia contrara in mod voalat si deloaial?

 • discutia are 3 fagase
  1. opinia fiecaruia asupra oportunitatii icoanelor in salile de clasa
  2. prezenta icoanelor este un atac la libertatea ta de constiinta, a lui Catalin, a lui Emil Moise, si a altora care sunt impotriva icoanelor in scoli – acesta este motivul pentru care ei sustin interzicerea lor prin lege
  3. prin interzicerea prin lege a icoanelor in scoli si a oricaror alte insemne care sunt in limita tolerantei inter-religioase, se realizeaza un atac la libertatea de constiinta

  1 nu este atat de important in discutia curenta
  iar parerea mea e ca 2 aduce mai multe inegalitati decat 3


  Jeno – raspuns la observatiile tale

  nu cunosc modelul saxon in amanunt, dar cred ca dpdv legal sistemul romanesc este mult mai aproape de ceea ce denumesti sistemul multi-cultural anglo-saxon, decat de sistemul francez-laic

  dpdv legal, libertatea constiintei se stabileste cum se face deja la nivelul Constitutiei, si nu la nivel parlamentar

  la intrebarea ta cu ateii, ar trebui sa raspunda un ateu, ce isi doreste, nu pot sa raspun in numele lor; vezi si prima mea observatie – cum este un ateu in raport cu legea cand face un juramantul lui pe Biblie, in raport cu un crestin aflat in aceeasi situatie

 • Sunt un absolvent de Stiinte Politice al SNSPA si vreau sa comentez adevarata intentie a acestui Emil Moise.
  In primul rand am fost direct afectat de acest Emil Moise care atentie a facut presiune la moderatorul e-grupului YAHOO de studenti ai SNSPA-ului(numit INFOASSP) sa ma dea afara abuziv pentru faptul ca am sesisazat ca Masoneria vrea sa distruga fundamentul religios al poporului roman si sa darame Bisericile.Acest Moise a facut propaganda anti-religioasa asidua pe grupul virtual de studenti moderat de un anume Bogdan Florian,fiul unei nulitati universitare pesediste iudeo-masonica numita Alexandru Florian.Promovat pe baza nepotismului universitar,acest Bogdan Florian in calitate de seminarist si-a permis sa invite studentii la Marsul Homosexualilor.Acesta este bun prieten cu Moise si il lasa sa abereze si sa faca propaganda antireligioasa pe grupurile studentilor.Totodata acest Emil Moise se mandrea in ajunul meciului dintre Steaua si Middlesbrough ca tzine cu adversarii,adica cu englezii.Ca sa va dati seama ca el nu este nu numai impotriva religiei dar si impotriva acestei natii.
  M-am manifestat destul de vehement spunand textuali “ca Masoneria vrea sa darame Biserica Ortodoxa”prin intermediul ONG-urilor infecte ale lui Soros care au virusat constiinta acestui neam si au subordonat intreaga intelectualitate cercurilor lor oculte.
  Va pot spune ca in spatele acestui Moise se afla o intreaga pleiada sau gashca de masoni si intelectuali de calitate indoielnica dar si cercurile feministe care,in mintea lor bolnava acumuland frustrari de gen considera ca societatea romaneasca si normele sunt patriarhale deoarece ii atribuie lui Dumnezeu o acceptiune paterna.Iar primul pas catre distrugerea acestei societati este desfiintarea sau diminuarea rolului religiei.Feminismul este de fapt terorismul femeilor si a elementelor masculine de joasa spetza care sub pretextul promovarii egalitatii de gen vor sa distruga fundamentele religioase ale statelor traditionale adica cele catolice si ortodoxe asta pentru a creea confuzie in interesul cercurilor masonice in special cele bazate pe KABALA instaurand o societate in care oamenii sa nu mai aiba constiinta apartenentei la gen si a religiei considerata ca o expresie a societatii patriarhale.
  Practic ei il scot la inaintare pe Moise care cu stilul lui ce denota o sanatate mintala indoielnica vor sa isi puna in aplicare planul diabolic.
  Mie mi s-a interzis accesul la libera exprimare pe grup si am fost dat asta la 17 ani dupa Revolutie.E ca si cum ai spune ca in Romania exista detinuti politici.
  Iata ca dupa amenintarea otomana,cea comunista avem de-a face si cu amenintarea ONG-ist Sorosista pentru distrugerea religiei.
  Salvati asadar icoanele de acest mare pericol.

 • Ia uite Mihai, armata crestina de eliberare de sub jugul ong-urilor kabalisto-masonice se intareste. unde-s doi puterea creste! 🙂

 • personal, dezaprob modul in care jigneste Mircea Popa:
  * “in spatele acestui Moise se afla o intreaga pleiada sau gashca de masoni si intelectuali de calitate indoielnica dar si cercurile feministe care,in mintea lor bolnava acumuland frustrari de gen”
  * “Moise care cu stilul lui ce denota o sanatate mintala indoielnica”
  si altele….

 • domnu mircea, de ce va chinuiti, este tratament pentru suferinta dvs… psihiatria a evoluat totusi destul de mult in ultimii 20 de ani, nu e cazul sa stati asa, decompensat…

 • am citit cam toate comentarile dvs.sunt la scoala si va asigur ca nici unul dintre colegii mei nu sunt prea interesati de icoane.cred cu tarie ca icoanele ar trebui sa stea in biserica,sau in casa fiecaruia(asta daca nu sunt atei,musulmani,sau de alta apartenenta religioasa).sunt de acord ca afisarea unei icoane intr-o clasa unde exista cel putin un elev de alta confesiune se numeste discriminare.sau daca tot spuneti ca nu e discriminare as vrea sa vad si eu un mic buddha sau ochiul lui allah.ar trebui sa se faca un sondaj printre elevi sau stiu eu…cert e ca o reproducere dupa Tonitza nu o gasesti in fiecare spital,casa,si nici macar la scoala…insa incoanele cam peste tot.si nu vad vreun scop educativ.numai bine

 • Alexandra, cel mai mult ne lipseste informatia. Daca nu-i secret, poate ne spui la ce scoala esti tu (probabil liceu) si daca exista simboluri religioase in fiecare clasa.

  Mai am o curiozitate. Daca ar trebui sa exprimi un vot deschis, pro sau contra prezentei icoanelor in scoli, ai face-o?

 • Sunt la liceu cu profil teoretic,in satu mare,la profil istorie.In clasa a 9a aveam de ales intre istoria religiilor si religie.am ales istoria religiilor,dar majoritatea au ales religie,deci am facut religie.Acum facem istoria religiilor.Si desi avem in liceu si profil teologic,si si un fel de altar improvizat ptr ei in subsol,icoane sunt si in restul claselor.Si normal ca as vota pentru scoaterea icoanelor din salile de curs.

 • “nu cunosc si mi-as dori sa stiu, din punct de vedere juridic exista pentru atei un corespondent al juramantului pe Biblie al unui crestin? ”

  Sper sa fie relevant acest raspuns pentru intrebarea mai sus citata. Raspunsul este luat din Codul de procedura penala al Romaniei:

  Jurământul martorului

  Art. 85. – (1) ÃŽnainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ: “Jur că voi spune adevărul ÅŸi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ÅŸtiu. AÅŸa să-mi ajute Dumnezeu!”
  (2) În timpul depunerii jurământului, martorul ţine mâna pe cruce sau pe biblie.
  (3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a martorului.
  (4) Martorului de altă religie decât cea creÅŸtină nu îi sunt aplicabile prevederile alin. 2. Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: “Jur pe onoare ÅŸi conÅŸtiinţă că voi spune adevărul ÅŸi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ÅŸtiu”.
  (5) Martorii care din motive de conÅŸtiinţă sau confesiune nu depun jurământul vor rosti în faÅ£a instanÅ£ei următoarea formulă: “Mă oblig că voi spune adevărul ÅŸi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ÅŸtiu”.
  (6) Situaţiile la care se referă alin. 3, 4 şi 5 se reţin de organul judiciar pe baza afirmaţiilor făcute de martor.
  (7) După depunerea jurământului sau după rostirea formulei prevăzute în alin. 5, se va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.
  (8) Despre toate acestea se face menţiune în declaraţia scrisă.
  (9) Minorul care nu a împlinit 14 ani nu depune jurământ; i se atrage însă atenţia să spună adevărul.

  Si mi se pare corect observatia: cuvantul unui crestin este la fel de valabil ca cel al unui ateu (dar si reciproca este cat se poate de valabila).

  Felicitari pentru subiectul pus in discutie. Era necesar!

 • As vrea sa spun mai multe despre ceea ce semnifica defapt ” religiile ” astazi . Mie mi-a fost distrusa famila din cauza religiilor .
  Va urez succes .

 • notiunea de corectitudine politica-morala se identifica foarte mult in contextul de fata. fiecare are libertatea constiintei si poate decide asupra alegerii confesiunii religioase. Problema e ca se va ajunge la un proces iluzoriu de reconditionare didactica in care orice simbol religios sau care este antinomic entitatii mele va fi exclus din programa didactica… Este, de altfel, una dintre carentele serioase a statului laic dus la extrem care confruntat cu multiculturalitatea trebuie sa lase in urma notiunea de identitatea nationala care poate e strans corelata cu fenomenul religios.. sunt pentru scoaterea emblemelor cu caracter religios- discriminatoriu, insa nu asta este problema, fiindca vom uita peste putin timp ca odata l-am avut pe iisus pe perete…Ceea ce este grav e ca vom fi obligati sa respectam alte dogme religioase in timp ce noi renuntam la niste valori ce dateaza de 2000 de ani..uitati-va ce se intampla cu musulmanii care nu recunosc statul de drept european si se angreneaza intr-o miscare barbare de impunere a unei religii…aici europa trebuie sa intervina si sa le arate muie de oamenii de rand pana la oamenii politici…cam atat

 • Salut
  Aveti o perspectiva gresita .(parerea mea ) , S-au v-ati razgandit sa merge-ti pana la a rezolva problema . Dvs traiti intr-o perioada a celor 2000 de ani de istorie de care vorbiti , deci traiti cu probleme nerezolvate in ceea ce va defineste . Parerea mea este ca procesul la care Dvs. ati vrut sa rezolvati o problema , ce se rezuma pentru Dvs la un simbol pe un perete este deja rezolvat intr-o dezamagire totala de partea dumneavoastra .
  In ceea ce ma priveste intr-o zi voi ajunge sa argumentez faptul ca omul sa poata trai intr-o societate ce-l caracterizeaza ca om nu trebuie sa fie dependent de religii s-au simboluri lucru nociv ca orice viciu ( parerea mea ) .

  Va salut .

 • E interesant ca un profesor de Filozofie, poate face niste greseli elementare. Existenta lui Dumnezeu e unica posibilitate de a putea defini moralitatea intr-un mod absolut.

  Fara Dumnezeu, nu mai e moralitate si atunci de ce ne suparam daca vedem icoane in scoli? Ele doar sint acolo si asta nu e nici bine, nici rau, doar este.

  Asadar, daca Dumnezeu nu exista, nu mai putem avea o discutie morala asupra icoanelor in scoli, pentru ca moralitatea dispare.

  Si-atunci care-i problema cu simbolurile religioase?

 • Eu am repetat ca in spatele lui Moise e oculta masonica a lui Soros care actioneaza in spatiul public creind o asa zisa societate civila menita a distruge fundamentele traditionale si religioase,pentru ca religia crestina este opusul Masoneriei.In spatele ei se afla ONG-urile cumparate de Soros ca si oamenii din interiorul lor care sunt platiti cu bani grei pentru a sustine demersul lui.
  Desfiintarea religiei e un prim pas catre Masonizare intiat de cate ONG-urile lui Soros.Se poate spune ca demersul lui Moise este deliberat,pentru ca in spatele lui se afla cea mai mare mafioata a invatzamantului si LIDERA FEMINISTELOR Mihaela Miroiu care conduce Masteratul de Studii Feministe(de fapt o scoala capusha in interiorul SNSPA) care ile scoleste pe femei ca religia crestina este patriarhala si inferiorizeaza femeia.Cum unii din CNCD s-au scolit la ea la Master.
  Cred ca te-ai lamurit asupra acestui fapt ca simbolurile religioase induc asa zisa idee de patriarhat.

 • aproape ca as glumi, Catalin, recomandandu-ti schimbarea titlului din “cazul Emil Moise” in “cazul patologic Emil Moise”, dar nu pot ; e prea sinistru.

 • il cunosc bine pe d-l moise fiind buzoian care ne-a facut buzaul de ras el este prietenul adventistilor de aceea loveste cu putere in ortodoxie .vad deasemeni ca toti cei care au comentat sunt eretici de-ai dumnealui este normal dar pe langa cei 140 sunt milioane de romani care sunt crestini si romani cu adevarat cum poate hotari in locul romanilor care sunt crestini de 2000 ani?icoanele si religia sperie doar pe cei ce fac faradelegi .va veni ziua cand fiecare va da socoteala inaintea lui dumnezeu care l-a creat pe fiecare dar cu d-l moise n-ai ce discuta din moment ce sustine teoria evolutionismului un om creat de dumnezeu dupa chipul si asemanarea lui nu prea are ce discuta cu o maimuta care nu gandeste mai mult de atat

 • Domnul Moise Emil este un profesor si preda la licee din buzau si este profesor de psihiologie
  sunt un elev deal dansului si mai ne spune despre acele dezbateri pe care le are cu preotul din liceul in care preda.voi da un citat care spune asa:,,astia sunt elevi care au iesit de la ora de religie,doua cabinete mai incolo,cred ca a scos draci din ei sau poate a bagat draci in elevi,de aceea sunt ei asa de nebuni,da cu pumni in usa,cu picioarele in pereti…..”Dansul spune ca nu are nimic cu religia doar faptul ca religia in scoloi nu este obligatorie.

  multa bafta domnul emil moise

 • CUM ADICA SA-I LASAM PE NECREDINCIOSI SA IMPUNA “TOLERANTA” LOR?
  NU AR FI ASTA O CONTRAZICERE A CEEA CE EI PRETIND CA VOR, ADICA TOLERANTA?!
  DE CE SA-I LASAM PE NECREDINCIOSI, PE CU RISTI, SA NE IMPUNA LEGEA LOR? PAI CU RISTII VOR SI CU P U LA – N CU R SI CU SUFLETU-N RAI! NU VOR SA PLATEASCA IMPOZIT PENTRU CONSTRUCTIA DE SCOLI PENTRU CA N-AU COPII, DAR VOR VREA SA BENEFICIEZE DE BUNURILE PRODUSE DE COPIII DE CARE ALTII AU AVUT GRIJA, CAND EI, CU RISTII, VOR FI LA PENSIE! CURAT MURDAR!
  VADE RETRO, SA TA NA! NIHIL SINE DEO!

By admin

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta